Dân số Lesotho

2.353.764

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Lesotho2.353.764 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Lesotho hiện chiếm 0,03% dân số thế giới.
 • Lesotho đang đứng thứ 147 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Lesotho là 78 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất30.341 km2.
 • 30,45% dân số sống ở thành thị (732.775 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Lesotho là 22,4 tuổi.

Dân số Lesotho (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Lesotho dự kiến sẽ tăng 25.765 người và đạt 2.368.869 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 29.578 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -3.813 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Lesotho để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Lesotho vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 162 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 81 người chết trung bình mỗi ngày
 • -10 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Lesotho sẽ tăng trung bình 71 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Lesotho 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Lesotho ước tính là 2.343.297 người, tăng 24.493 người so với dân số 2.317.338 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 29.958 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -5.465 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,978 (978 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Lesotho trong năm 2023:

 • 59.355 trẻ được sinh ra
 • 29.397 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 29.958 người
 • Di cư: -5.465 người
 • 1.158.617 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.184.680 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Lesotho 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Lesotho 1951 - 2020

Bảng dân số Lesotho 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2142249 0.80 16981 -10047 24.0 3.16 71 31.5 674092 0.03 7794798739 147
2019 2125268 0.80 16940 -10047 23.2 3.24 70 30.8 655374 0.03 7713468100 147
2018 2108328 0.80 16794 -10047 23.2 3.24 69 30.2 637101 0.03 7631091040 147
2017 2091534 0.80 16504 -10047 23.2 3.24 69 29.6 619305 0.03 7547858925 146
2016 2075030 0.78 16009 -10047 23.2 3.24 68 29.0 602028 0.03 7464022049 147
2015 2059021 0.63 12688 -9541 23.0 3.26 68 28.4 585146 0.03 7379797139 148
2010 1995581 -0.01 -107 -18495 21.7 3.37 66 25.4 506015 0.03 6956823603 146
2005 1996114 -0.36 -7338 -32244 20.3 3.66 66 21.7 433749 0.03 6541907027 144
2000 2032804 1.38 26841-7442 19.0 3.96 67 18.0 365288 0.03 6143493823 144
1995 1898598 2.19 38970 -1568 18.2 4.46 63 15.7 298639 0.03 5744212979 144
1990 1703747 2.23 35523 -8039 17.1 4.98 56 13.1 224016 0.03 5327231061 145
1985 1526131 2.63 37175 -5152 16.9 5.42 50 11.3 173014 0.03 4870921740 143
1980 1340255 2.92 35893 -1308 16.9 5.69 44 11.2 150006 0.03 4458003514 144
1975 1160792 2.44 26373 -4810 16.9 5.80 38 10.7 124517 0.03 4079480606 143
1970 1028926 2.21 21324 -4480 17.1 5.80 34 8.6 88923 0.03 3700437046 143
1965 922306 1.95 17007 -5000 17.3 5.81 30 6.4 59437 0.03 3339583597 141
1960 837270 1.77 14101 -5200 17.6 5.86 28 3.6 29906 0.03 3034949748 144
1955 766763 1.70 12415 -4000 18.3 5.84 25 2.1 16146 0.03 2773019936 141

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Lesotho

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2142249 0.80 16646 -10047 24.0 3.16 71 31.5 674092 0.03 7794798739 147
2025 2227560 0.78 17062 -8000 25.0 3.16 73 34.8 774177 0.03 8184437460 147
2030 2325164 0.86 19521 -4000 25.9 3.16 77 38.1 886719 0.03 8548487400 148
2035 2418173 0.79 18602 -4000 26.8 3.16 80 41.9 1014316 0.03 8887524213 148
2040 2507454 0.73 17856 -4000 27.7 3.16 83 46.2 1158199 0.03 9198847240 147
2045 2591075 0.66 16724 -4000 28.7 3.16 85 50.8 1316407 0.03 9481803274 146
2050 2665270 0.57 14839   29.8 3.16 88 55.7 1484831 0.03 9735033990 146

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Lesotho

Mật độ dân số của Lesotho là 78 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Lesotho chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Lesotho. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Lesotho là 30.341 km2.

Cơ cấu tuổi của Lesotho

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Lesotho có phân bố các độ tuổi như sau:

33,5% 61,1% 5,4%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 729.020 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (365.760 nam / 363.260 nữ)
 • 1.328.072 người từ 15 đến 64 tuổi (647.844 nam / 680.228 nữ)
 • 116.298 người trên 64 tuổi (57.530 nam / 58.768 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Lesotho năm 2022 là 58,5%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Lesotho là 50,3%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Lesotho là 8,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Lesotho là 54,9 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 52,1 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 57,8 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.146.685 người hoặc 79,39% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Lesotho có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 297.685 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Lesotho (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.