Dân số Cameroon

29.327.178

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Cameroon29.327.178 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Cameroon hiện chiếm 0,36% dân số thế giới.
 • Cameroon đang đứng thứ 52 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Cameroon là 62 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất472.814 km2.
 • 59,30% dân số sống ở thành thị (16.581.877 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Cameroon là 17,8 tuổi.

Dân số Cameroon (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Cameroon dự kiến sẽ tăng 747.140 người và đạt 29.771.142 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 758.219 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -11.079 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Cameroon để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Cameroon vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 2.681 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 604 người chết trung bình mỗi ngày
 • -30 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Cameroon sẽ tăng trung bình 2.047 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Cameroon 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Cameroon ước tính là 29.017.725 người, tăng 732.757 người so với dân số 28.276.861 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 745.663 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -12.906 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,001 (1.001 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Cameroon trong năm 2023:

 • 967.736 trẻ được sinh ra
 • 222.073 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 745.663 người
 • Di cư: -12.906 người
 • 14.516.113 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 14.501.612 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Cameroon 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Cameroon 1951 - 2020

Bảng dân số Cameroon 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 26545863 2.59 669483 -4800 18.7 4.60 56 56.3 14941523 0.34 7794798739 52
2019 25876380 2.62 660113 -4800 18.3 4.88 55 55.7 14420409 0.34 7713468100 52
2018 25216267 2.65 650194 -4800 18.3 4.88 53 55.2 13912132 0.33 7631091040 53
2017 24566073 2.67 639522 -4800 18.3 4.88 52 54.6 13416537 0.33 7547858925 54
2016 23926551 2.70 628183 -4800 18.3 4.88 51 54.1 12933405 0.32 7464022049 54
2015 23298368 2.75 591425 -7200 18.2 4.95 49 53.5 12462615 0.32 7379797139 55
2010 20341241 2.78 521566 -10800 17.9 5.25 43 50.6 10296608 0.29 6956823603 58
2005 17733410 2.71 443893 -10800 17.6 5.45 38 47.7 8456175 0.27 6541907027 59
2000 15513945 2.67 382791-9600 17.2 5.75 33 44.8 6956118 0.25 6143493823 60
1995 13599988 2.91 363980 -9600 16.8 6.22 29 42.1 5730711 0.24 5744212979 61
1990 11780088 3.19 341856 -3900 16.7 6.60 25 39.4 4645941 0.22 5327231061 60
1985 10070806 3.16 289880 -3300 17.1 6.70 21 36.2 3641311 0.21 4870921740 61
1980 8621406 2.96 234070 0 17.7 6.50 18 31.9 2751106 0.19 4458003514 68
1975 7451054 2.71 186258 -500 18.4 6.31 16 27.3 2035248 0.18 4079480606 70
1970 6519762 2.46 149244 -200 19.1 6.09 14 20.3 1325110 0.18 3700437046 69
1965 5773543 2.21 119325 0 19.7 5.81 12 16.9 975314 0.17 3339583597 72
1960 5176918 1.92 93985 0 20.3 5.53 11 13.9 721399 0.17 3034949748 72
1955 4706995 1.79 79994 0 20.4 5.49 10 11.4 537904 0.17 2773019936 72

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Cameroon

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 26545863 2.64 649499 -4800 18.7 4.60 56 56.3 14941523 0.34 7794798739 52
2025 30031673 2.50 697162 -4800 19.4 4.60 64 59.1 17739676 0.37 8184437460 52
2030 33766121 2.37 746890 -4800 20.3 4.60 71 61.8 20857109 0.39 8548487400 53
2035 37722498 2.24 791275 -4800 21.2 4.60 80 64.4 24290758 0.42 8887524213 51
2040 41873466 2.11 830194 -4800 22.2 4.60 89 67.0 28048983 0.46 9198847240 47
2045 46172137 1.97 859734 -4800 23.1 4.60 98 69.5 32105585 0.49 9481803274 42
2050 50573042 1.84 880181   24.0 4.60 107 72.0 36415328 0.52 9735033990 41

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Cameroon

Mật độ dân số của Cameroon là 62 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Cameroon chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Cameroon. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Cameroon là 472.814 km2.

Cơ cấu tuổi của Cameroon

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Cameroon có phân bố các độ tuổi như sau:

40,5% 56,2% 3,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 9.813.572 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (4.950.520 nam / 4.863.052 nữ)
 • 13.607.872 người từ 15 đến 64 tuổi (6.839.916 nam / 6.767.956 nữ)
 • 807.803 người trên 64 tuổi (369.981 nam / 438.065 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Cameroon năm 2022 là 78,0%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Cameroon là 73,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Cameroon là 4,9%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Cameroon là 61,9 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 60,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 63,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 10.814.639 người hoặc 75,02% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Cameroon có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 3.601.036 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Cameroon (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.