Dân số Cộng hòa Trung Phi

5.906.735

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Cộng hòa Trung Phi5.906.735 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Cộng hòa Trung Phi hiện chiếm 0,07% dân số thế giới.
 • Cộng hòa Trung Phi đang đứng thứ 125 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Cộng hòa Trung Phi là 9 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất624.812 km2.
 • 43,68% dân số sống ở thành thị (2.288.695 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Cộng hòa Trung Phi là 15,0 tuổi.

Dân số Cộng hòa Trung Phi (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Cộng hòa Trung Phi dự kiến sẽ tăng 173.312 người và đạt 6.004.616 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 190.314 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -17.002 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Cộng hòa Trung Phi để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Cộng hòa Trung Phi vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 687 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 165 người chết trung bình mỗi ngày
 • -47 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Cộng hòa Trung Phi sẽ tăng trung bình 475 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Cộng hòa Trung Phi 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Cộng hòa Trung Phi ước tính là 5.826.639 người, tăng 163.171 người so với dân số 5.657.992 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 183.366 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -20.195 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,984 (984 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Cộng hòa Trung Phi trong năm 2023:

 • 243.462 trẻ được sinh ra
 • 60.096 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 183.366 người
 • Di cư: -20.195 người
 • 2.889.825 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 2.936.814 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Cộng hòa Trung Phi 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Cộng hòa Trung Phi 1951 - 2020

Bảng dân số Cộng hòa Trung Phi 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 4829767 1.78 84582 -40000 17.6 4.75 8 43.0 2076534 0.06 7794798739 125
2019 4745185 1.69 78817 -40000 17.2 5.03 8 42.5 2015708 0.06 7713468100 126
2018 4666368 1.53 70345 -40000 17.2 5.03 7 42.0 1959587 0.06 7631091040 126
2017 4596023 1.29 58337 -40000 17.2 5.03 7 41.5 1909283 0.06 7547858925 126
2016 4537686 0.99 44516 -40000 17.2 5.03 7 41.1 1866228 0.06 7464022049 125
2015 4493170 0.48 21280 -79226 17.1 5.10 7 40.8 1831054 0.06 7379797139 124
2010 4386768 1.67 69677 -25123 17.7 5.30 7 39.5 1730652 0.06 6956823603 121
2005 4038382 2.10 79591 -4881 18.0 5.45 6 38.9 1571461 0.06 6541907027 125
2000 3640427 2.47 835546000 18.1 5.55 6 38.8 1413327 0.06 6143493823 126
1995 3222656 2.80 83184 10000 18.2 5.70 5 38.7 1248262 0.06 5744212979 128
1990 2806734 2.00 52913 -16000 18.1 5.90 5 38.6 1082570 0.05 5327231061 129
1985 2542169 2.94 68563 8000 18.8 5.90 4 36.8 935996 0.05 4870921740 131
1980 2199356 2.35 48198 -200 18.8 5.90 4 35.1 772263 0.05 4458003514 131
1975 1958367 1.58 29445 -10000 19.1 5.95 3 32.9 644978 0.05 4079480606 132
1970 1811144 2.01 34288 2629 20.1 5.95 3 27.8 502752 0.05 3700437046 131
1965 1639706 1.77 27608 2386 21.0 5.90 3 23.6 387790 0.05 3339583597 128
1960 1501668 1.39 20065 0 21.7 5.75 2 20.1 302205 0.05 3034949748 130
1955 1401341 1.10 14938 0 22.3 5.52 2 17.0 238917 0.05 2773019936 128

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Cộng hòa Trung Phi

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 4829767 1.46 67319 -40000 17.6 4.75 8 43.0 2076534 0.06 7794798739 125
2025 5338264 2.02 101699 -16000 18.6 4.75 9 45.9 2451673 0.07 8184437460 124
2030 5942211 2.17 120789 -7000 19.6 4.75 10 49.1 2917639 0.07 8548487400 122
2035 6577413 2.05 127040 -5000 20.6 4.75 11 52.5 3454676 0.07 8887524213 116
2040 7205166 1.84 125551 -5000 21.6 4.75 12 56.1 4039450 0.08 9198847240 115
2045 7813300 1.63 121627 -5000 22.8 4.75 13 59.7 4665212 0.08 9481803274 113
2050 8400956 1.46 117531   24.0 4.75 13 63.4 5329336 0.09 9735033990 112

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Cộng hòa Trung Phi

Mật độ dân số của Cộng hòa Trung Phi là 9 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Cộng hòa Trung Phi chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Cộng hòa Trung Phi. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Cộng hòa Trung Phi là 624.812 km2.

Cơ cấu tuổi của Cộng hòa Trung Phi

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Cộng hòa Trung Phi có phân bố các độ tuổi như sau:

41,0% 55,3% 3,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 2.067.190 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (1.040.378 nam / 1.026.812 nữ)
 • 2.787.421 người từ 15 đến 64 tuổi (1.379.085 nam / 1.408.336 nữ)
 • 188.669 người trên 64 tuổi (75.347 nam / 113.272 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Cộng hòa Trung Phi năm 2022 là 81,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Cộng hòa Trung Phi là 76,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Cộng hòa Trung Phi là 5,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Cộng hòa Trung Phi là 55,5 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 53,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 57,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.108.296 người hoặc 37,24% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Cộng hòa Trung Phi có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 1.867.794 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Cộng hòa Trung Phi (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.