Dân số Angola

37.563.734

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Angola37.563.734 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Angola hiện chiếm 0,46% dân số thế giới.
 • Angola đang đứng thứ 44 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Angola là 30 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.247.872 km2.
 • 68,65% dân số sống ở thành thị (24.802.445 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Angola là 16,4 tuổi.

Dân số Angola (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Angola dự kiến sẽ tăng 1.120.432 người và đạt 38.369.265 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 1.130.258 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -9.826 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Angola để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Angola vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 3.847 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 750 người chết trung bình mỗi ngày
 • -27 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Angola sẽ tăng trung bình 3.070 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Angola 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Angola ước tính là 37.240.003 người, tăng 1.095.215 người so với dân số 36.128.402 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 1.112.609 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -17.394 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,980 (980 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Angola trong năm 2023:

 • 1.381.742 trẻ được sinh ra
 • 269.133 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 1.112.609 người
 • Di cư: -17.394 người
 • 18.431.921 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 18.808.082 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Angola 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Angola 1951 - 2020

Bảng dân số Angola 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 32866272 3.27 1040977 6413 16.7 5.55 26 66.7 21936953 0.42 7794798739 44
2019 31825295 3.30 1015508 6413 16.4 5.91 26 66.1 21035940 0.41 7713468100 45
2018 30809787 3.33 993021 6413 16.4 5.91 25 65.4 20161538 0.40 7631091040 45
2017 29816766 3.38 974277 6413 16.4 5.91 24 64.8 19311639 0.40 7547858925 45
2016 28842489 3.44 958108 6413 16.4 5.91 23 64.1 18483603 0.39 7464022049 46
2015 27884381 3.61 905627 33253 16.4 6.00 22 63.4 17675745 0.38 7379797139 46
2010 23356246 3.75 784529 71460 16.4 6.35 19 59.8 13970854 0.34 6956823603 50
2005 19433602 3.46 607626 52220 16.4 6.55 16 56.3 10949424 0.30 6541907027 55
2000 16395473 3.29 49005339960 16.3 6.75 13 50.2 8234824 0.27 6143493823 57
1995 13945206 3.31 419364 28562 16.1 7.10 11 45.2 6302478 0.24 5744212979 60
1990 11848386 3.53 377278 37698 16.1 7.40 10 38.2 4520997 0.22 5327231061 59
1985 9961997 3.62 324142 46830 16.3 7.46 8 32.3 3218567 0.20 4870921740 64
1980 8341289 3.50 263458 39960 16.8 7.46 7 26.0 2169810 0.19 4458003514 69
1975 7024000 3.58 226727 39960 16.9 7.50 6 20.9 1469515 0.17 4079480606 72
1970 5890365 0.41 23959 -117457 17.6 7.30 5 17.2 1013531 0.16 3700437046 75
1965 5770570 1.13 63127 -59343 18.4 6.90 5 13.4 775667 0.17 3339583597 68
1960 5454933 1.58 82337 -34577 20.2 6.50 4 10.8 588842 0.18 3034949748 68
1955 5043247 2.09 99045 0 19.6 6.00 4 9.0 455428 0.18 2773019936 68

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Angola

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 32866272 3.34 996378 6413 16.7 5.55 26 66.7 21936953 0.42 7794798739 44
2025 38478226 3.20 1122391 0 17.2 5.55 31 69.8 26847887 0.47 8184437460 41
2030 44834712 3.11 1271297 -1000 17.9 5.55 36 72.3 32437132 0.52 8548487400 37
2035 51952545 2.99 1423567 -1000 18.6 5.55 42 74.5 38691449 0.58 8887524213 35
2040 59782170 2.85 1565925 -999 19.2 5.55 48 76.2 45556399 0.65 9198847240 30
2045 68297800 2.70 1703126 -1000 19.9 5.55 55 77.7 53037025 0.72 9481803274 28
2050 77420346 2.54 1824509   20.7 5.55 62 79.0 61131579 0.80 9735033990 24

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Angola

Mật độ dân số của Angola là 30 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Angola chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Angola. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Angola là 1.247.872 km2.

Cơ cấu tuổi của Angola

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Angola có phân bố các độ tuổi như sau:

43,2% 54,1% 2,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 11.359.405 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (5.733.427 nam / 5.626.241 nữ)
 • 14.207.204 người từ 15 đến 64 tuổi (7.215.386 nam / 6.991.818 nữ)
 • 704.594 người trên 64 tuổi (310.788 nam / 393.805 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Angola năm 2022 là 91,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Angola là 87,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Angola là 4,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Angola là 63,2 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 60,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 65,8 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 10.652.988 người hoặc 71,44% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Angola có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 4.258.810 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Angola (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.