Dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

9.585.170

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất9.585.170 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hiện chiếm 0,12% dân số thế giới.
 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang đứng thứ 93 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 115 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất83.637 km2.
 • 87,76% dân số sống ở thành thị (8.941.577 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 33,7 tuổi.

Dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất dự kiến sẽ tăng 74.982 người và đạt 9.628.961 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 74.213 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 769 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 248 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 44 người chết trung bình mỗi ngày
 • 2 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ tăng trung bình 205 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ước tính là 9.554.746 người, tăng 75.742 người so với dân số 9.478.996 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 75.753 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -11 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 2,186 (2.186 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong năm 2023:

 • 91.828 trẻ được sinh ra
 • 16.075 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 75.753 người
 • Di cư: -11 người
 • 6.555.767 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 2.998.979 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 1951 - 2020

Bảng dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 9890402 1.23 119873 40000 32.6 1.42 118 86.4 8542144 0.13 7794798739 93
2019 9770529 1.45 139570 40000 32.6 1.64 117 86.0 8402990 0.13 7713468100 92
2018 9630959 1.52 143756 40000 32.6 1.64 115 85.7 8255643 0.13 7631091040 93
2017 9487203 1.35 126223 40000 32.6 1.64 113 85.5 8107436 0.13 7547858925 93
2016 9360980 1.06 98080 40000 32.6 1.64 112 85.1 7968651 0.13 7464022049 94
2015 9262900 1.61 142582 54000 32.6 1.70 111 84.7 7842883 0.13 7379797139 94
2010 8549988 13.26 792353 718487 31.8 1.97 102 81.3 6954593 0.12 6956823603 94
2005 4588225 7.92 290833 237923 29.7 2.40 55 82.1 3767260 0.07 6541907027 117
2000 3134062 5.35 14379499679 28.0 2.97 37 80.8 2531398 0.05 6143493823 130
1995 2415090 5.72 117332 73625 27.7 3.93 29 79.4 1917885 0.04 5744212979 136
1990 1828432 6.00 92454 51328 26.6 4.90 22 80.4 1470491 0.03 5327231061 143
1985 1366164 6.03 69331 36832 26.2 5.30 16 81.3 1110111 0.03 4870921740 146
1980 1019509 13.21 94242 74486 26.2 5.75 12 82.5 841303 0.02 4458003514 148
1975 548301 18.51 62757 52098 25.5 6.45 7 80.7 442351 0.01 4079480606 157
1970 234514 9.37 16931 10765 22.8 6.77 3 80.1 187928 0.01 3700437046 170
1965 149857 10.15 11488 7576 20.2 6.87 2 78.0 116866 0.00 3339583597 182
1960 92418 3.04 2568 -35 17.8 6.97 1 73.7 68086 0.00 3034949748 178
1955 79578 2.72 1998 -28 18.4 6.97 1 64.6 51385 0.00 2773019936 182

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 9890402 1.32 125500 40000 32.6 1.42 118 86.4 8542144 0.13 7794798739 93
2025 10323859 0.86 86691 4378 32.9 1.42 123 89.2 9207088 0.13 8184437460 92
2030 10661076 0.64 67443 -6066 33.4 1.42 128 92.5 9865291 0.12 8548487400 90
2035 10697403 0.07 7265 -56249 33.6 1.42 128 98.1 10491657 0.12 8887524213 93
2040 10648314 -0.09 -9818 -64529 33.7 1.42 127 N.A. N.A. 0.12 9198847240 95
2045 10557615 -0.17 -18140 -66588 34.0 1.42 126 N.A. N.A. 0.11 9481803274 95
2050 10425287 -0.25 -26466   34.5 1.42 125 N.A. N.A. 0.11 9735033990 96

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Mật độ dân số của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 115 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 83.637 km2.

Cơ cấu tuổi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có phân bố các độ tuổi như sau:

20,4% 78,7% 0,9%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.934.091 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (989.443 nam / 944.649 nữ)
 • 7.448.756 người từ 15 đến 64 tuổi (5.460.969 nam / 1.987.787 nữ)
 • 87.315 người trên 64 tuổi (55.969 nam / 31.346 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất năm 2022 là 20,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 17,9%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 2,5%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 80,5 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 79,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 82,6 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 7.071.095 người hoặc 93,83% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 464.976 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.