Dân số Thổ Nhĩ Kỳ

86.220.771

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ86.220.771 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Thổ Nhĩ Kỳ hiện chiếm 1,06% dân số thế giới.
 • Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng thứ 17 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Thổ Nhĩ Kỳ là 112 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất769.295 km2.
 • 77,43% dân số sống ở thành thị (66.156.581 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Thổ Nhĩ Kỳ là 32,2 tuổi.

Dân số Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng 444.218 người và đạt 86.479.284 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 741.147 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -296.929 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 3.277 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 1.246 người chết trung bình mỗi ngày
 • -814 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trung bình 1.217 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Thổ Nhĩ Kỳ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Thổ Nhĩ Kỳ ước tính là 86.041.549 người, tăng 474.958 người so với dân số 85.590.849 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 768.772 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -293.814 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,974 (974 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2023:

 • 1.214.053 trẻ được sinh ra
 • 445.281 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 768.772 người
 • Di cư: -293.814 người
 • 42.454.138 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 43.587.411 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Thổ Nhĩ Kỳ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Thổ Nhĩ Kỳ 1951 - 2020

Bảng dân số Thổ Nhĩ Kỳ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 84339067 1.09 909452 283922 31.5 2.08 110 75.7 63803445 1.08 7794798739 17
2019 83429615 1.32 1089527 283922 30.2 2.11 108 75.2 62743912 1.08 7713468100 18
2018 82340088 1.51 1223638 283922 30.2 2.11 107 74.8 61554688 1.08 7631091040 18
2017 81116450 1.61 1288579 283922 30.2 2.11 105 74.3 60271457 1.07 7547858925 18
2016 79827871 1.65 1298462 283922 30.2 2.11 104 73.8 58945516 1.07 7464022049 17
2015 78529409 1.66 1240484 352616 29.9 2.12 102 73.4 57616730 1.06 7379797139 17
2010 72326988 1.27 884704 -10000 28.3 2.20 94 70.8 51225748 1.04 6956823603 18
2005 67903469 1.43 932655 -8000 26.6 2.37 88 67.8 46065593 1.04 6541907027 18
2000 63240194 1.58 950748-20000 24.9 2.65 82 64.7 40942328 1.03 6143493823 18
1995 58486456 1.64 912939 -24000 23.5 2.90 76 62.1 36333494 1.02 5744212979 18
1990 53921760 1.88 957565 -20000 22.1 3.39 70 59.2 31923032 1.01 5327231061 21
1985 49133937 2.24 1031593 -14000 21.0 4.11 64 52.4 25769960 1.01 4870921740 21
1980 43975971 2.29 939743 -52000 20.0 4.69 57 43.8 19252765 0.99 4458003514 20
1975 39277258 2.41 880191 -48000 19.6 5.39 51 41.6 16333819 0.96 4079480606 20
1970 34876303 2.40 780662 -36000 19.0 5.80 45 38.2 13334557 0.94 3700437046 20
1965 30972994 2.43 700130 -30000 19.1 6.20 40 34.2 10601023 0.93 3339583597 20
1960 27472345 2.51 640349 -12001 19.4 6.50 36 31.5 8657857 0.91 3034949748 20
1955 24270600 2.54 572440 -3800 19.8 6.69 32 28.6 6929929 0.88 2773019936 20

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Thổ Nhĩ Kỳ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 84339067 1.44 1161932 283922 31.5 2.08 110 75.7 63803445 1.08 7794798739 17
2025 86705224 0.55 473231 -319056 33.3 2.08 113 77.8 67446349 1.06 8184437460 18
2030 89157785 0.56 490512 -209059 35.0 2.08 116 79.6 70951437 1.04 8548487400 18
2035 91864241 0.60 541291 -67556 36.8 2.08 119 81.1 74480809 1.03 8887524213 18
2040 94131585 0.49 453469 -60000 38.5 2.08 122 82.3 77516798 1.02 9198847240 19
2045 95892325 0.37 352148 -60000 40.2 2.08 125 83.5 80097582 1.01 9481803274 19
2050 97139570 0.26 249449   41.7 2.08 126 84.6 82192061 1.00 9735033990 19

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Thổ Nhĩ Kỳ

Mật độ dân số của Thổ Nhĩ Kỳ là 112 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Thổ Nhĩ Kỳ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Thổ Nhĩ Kỳ là 769.295 km2.

Cơ cấu tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ có phân bố các độ tuổi như sau:

26,6% 67,1% 6,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 21.456.143 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (10.974.350 nam / 10.481.793 nữ)
 • 54.220.930 người từ 15 đến 64 tuổi (27.407.211 nam / 26.814.527 nữ)
 • 5.070.116 người trên 64 tuổi (2.315.829 nam / 2.754.287 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022 là 49,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Thổ Nhĩ Kỳ là 34,3%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Thổ Nhĩ Kỳ là 14,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Thổ Nhĩ Kỳ là 78,7 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 81,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 56.397.643 người hoặc 95,12% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 2.893.403 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Thổ Nhĩ Kỳ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.