Dân số Oman

4.707.319

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Oman4.707.319 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Oman hiện chiếm 0,06% dân số thế giới.
 • Oman đang đứng thứ 120 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Oman là 15 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất310.298 km2.
 • 88,24% dân số sống ở thành thị (4.808.591 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Oman là 29,5 tuổi.

Dân số Oman (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Oman dự kiến sẽ tăng 69.169 người và đạt 4.747.653 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 68.210 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 959 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Oman để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Oman vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 213 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 26 người chết trung bình mỗi ngày
 • 3 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Oman sẽ tăng trung bình 190 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Oman 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Oman ước tính là 4.679.453 người, tăng 68.086 người so với dân số 4.609.315 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 70.127 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -2.041 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,906 (1.906 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Oman trong năm 2023:

 • 79.479 trẻ được sinh ra
 • 9.352 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 70.127 người
 • Di cư: -2.041 người
 • 3.069.180 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.610.273 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Oman 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Oman 1951 - 2020

Bảng dân số Oman 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5106626 2.65 131640 87400 30.6 2.93 16 87.0 4442970 0.07 7794798739 120
2019 4974986 3.01 145513 87400 29.3 2.91 16 85.9 4273762 0.06 7713468100 122
2018 4829473 3.51 163545 87400 29.3 2.91 16 84.5 4083206 0.06 7631091040 122
2017 4665928 4.17 186709 87400 29.3 2.91 15 83.0 3874042 0.06 7547858925 125
2016 4479219 4.96 211871 87400 29.3 2.91 14 81.5 3650429 0.06 7464022049 126
2015 4267348 7.01 245183 177156 29.0 2.90 14 80.1 3416565 0.06 7379797139 126
2010 3041434 3.91 106037 53400 26.2 2.90 10 75.2 2285997 0.04 6956823603 136
2005 2511251 2.06 48656 3000 22.9 3.20 8 72.4 1818164 0.04 6541907027 140
2000 2267973 0.57 12739-38674 20.9 4.46 7 71.6 1623172 0.04 6143493823 141
1995 2204277 4.00 78423 20940 20.9 6.27 7 71.7 1579777 0.04 5744212979 139
1990 1812161 3.88 62749 2234 17.9 7.85 6 66.1 1197883 0.03 5327231061 144
1985 1498418 5.36 68808 16300 17.5 8.32 5 57.1 855282 0.03 4870921740 145
1980 1154377 5.53 54466 15282 17.6 8.10 4 47.6 549043 0.03 4458003514 145
1975 882047 4.03 31639 5094 17.1 7.41 3 38.2 337059 0.02 4079480606 148
1970 723851 2.98 19768 -1000 16.9 7.31 2 29.7 214732 0.02 3700437046 148
1965 625009 2.53 14654 -2000 17.4 7.25 2 22.3 139614 0.02 3339583597 149
1960 551740 2.16 11184 -2000 18.0 7.25 2 16.4 90485 0.02 3034949748 150
1955 495818 1.67 7880 -2000 18.5 7.25 2 12.0 59302 0.02 2773019936 149

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Oman

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5106626 3.66 167856 87400 30.6 2.93 16 87.0 4442970 0.07 7794798739 120
2025 5573005 1.76 93276 22000 32.1 2.93 18 89.5 4989686 0.07 8184437460 121
2030 5936081 1.27 72615 12000 33.7 2.93 19 91.1 5407224 0.07 8548487400 119
2035 6196675 0.86 52119 0 34.9 2.93 20 92.0 5703283 0.07 8887524213 120
2040 6437418 0.77 48149 0 35.5 2.93 21 92.5 5956398 0.07 9198847240 118
2045 6671916 0.72 46900 0 36.6 2.93 22 92.7 6183679 0.07 9481803274 117
2050 6915444 0.72 48706   38.4 2.93 22 92.7 6409863 0.07 9735033990 117

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Oman

Mật độ dân số của Oman là 15 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Oman chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Oman. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Oman là 310.298 km2.

Cơ cấu tuổi của Oman

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Oman có phân bố các độ tuổi như sau:

31,2% 65,7% 3,1%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.596.746 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (818.852 nam / 777.894 nữ)
 • 3.364.799 người từ 15 đến 64 tuổi (1.916.269 nam / 1.448.529 nữ)
 • 158.200 người trên 64 tuổi (80.790 nam / 77.411 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Oman năm 2022 là 34,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Oman là 30,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Oman là 4,0%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Oman là 79,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 77,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 80,8 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 3.307.744 người hoặc 93,89% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Oman có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 215.255 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Oman (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.