Dân số Palestine

5.483.925

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Palestine5.483.925 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Palestine hiện chiếm 0,07% dân số thế giới.
 • Palestine đang đứng thứ 121 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Palestine là 911 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất6.020 km2.
 • 77,59% dân số sống ở thành thị (4.452.704 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Palestine là 19,8 tuổi.

Dân số Palestine (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Palestine dự kiến sẽ tăng 123.733 người và đạt 5.557.645 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 130.361 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -6.628 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Palestine để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Palestine vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 404 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 47 người chết trung bình mỗi ngày
 • -18 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Palestine sẽ tăng trung bình 339 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Palestine 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Palestine ước tính là 5.432.282 người, tăng 121.158 người so với dân số 5.310.178 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 127.106 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -5.948 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,029 (1.029 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Palestine trong năm 2023:

 • 146.578 trẻ được sinh ra
 • 19.472 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 127.106 người
 • Di cư: -5.948 người
 • 2.754.962 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 2.677.320 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Palestine 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Palestine 1951 - 2020

Bảng dân số Palestine 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5101414 2.41 119994 -10563 20.8 3.67 847 80.0 4083476 0.07 7794798739 121
2019 4981420 2.44 118441 -10563 19.7 4.13 827 79.6 3964760 0.06 7713468100 121
2018 4862979 2.44 115752 -10563 19.7 4.13 808 79.1 3848420 0.06 7631091040 121
2017 4747227 2.41 111573 -10563 19.7 4.13 789 78.7 3734536 0.06 7547858925 122
2016 4635654 2.35 106488 -10563 19.7 4.13 770 78.2 3623138 0.06 7464022049 123
2015 4529166 2.23 94707 -31413 19.5 4.25 752 77.6 3514324 0.06 7379797139 123
2010 4055631 2.54 95534 -20734 18.2 4.60 674 74.4 3015515 0.06 6956823603 127
2005 3577961 2.11 70792 -38000 17.0 5.02 594 73.0 2612793 0.05 6541907027 129
2000 3224003 4.25 12106714000 16.0 5.81 536 71.9 2319571 0.05 6143493823 129
1995 2618668 4.50 103444 7001 15.7 6.60 435 70.2 1838048 0.05 5744212979 133
1990 2101446 3.62 68382 -7869 15.7 6.76 349 67.7 1422479 0.04 5327231061 137
1985 1759534 3.10 49764 -12291 15.5 7.05 292 65.1 1144681 0.04 4870921740 141
1980 1510713 2.68 37382 -16739 15.1 7.50 251 62.3 941551 0.03 4458003514 141
1975 1323802 3.28 39435 -6451 14.8 7.69 220 59.5 787567 0.03 4079480606 142
1970 1126629 -1.11 -12950 -56368 15.3 8.00 187 54.2 610666 0.03 3700437046 142
1965 1191379 2.19 24412 -15529 16.1 8.00 198 48.9 582558 0.04 3339583597 136
1960 1069320 1.60 16313 -13591 16.8 7.38 178 44.0 470972 0.04 3034949748 137
1955 987755 1.17 11165 -13763 17.0 7.38 164 40.6 401302 0.04 2773019936 136

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Palestine

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5101414 2.41 114450 -10563 20.8 3.67 847 80.0 4083476 0.07 7794798739 121
2025 5718414 2.31 123400 -5000 21.9 3.67 950 82.3 4707958 0.07 8184437460 118
2030 6341728 2.09 124663 -5000 23.1 3.67 1053 84.7 5371488 0.07 8548487400 116
2035 6971088 1.91 125872 -5000 24.5 3.67 1158 87.1 6068757 0.08 8887524213 114
2040 7599231 1.74 125629 -5000 26.1 3.67 1262 89.4 6792784 0.08 9198847240 112
2045 8217273 1.58 123608 -5001 27.6 3.67 1365 91.7 7537555 0.09 9481803274 111
2050 8815774 1.42 119700   29.1 3.67 1464 94.1 8292644 0.09 9735033990 107

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Palestine

Mật độ dân số của Palestine là 911 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Palestine chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Palestine. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Palestine là 6.020 km2.

Cơ cấu tuổi của Palestine

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Palestine có phân bố các độ tuổi như sau:

39,0% 57,7% 3,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.895.912 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (973.333 nam / 922.579 nữ)
 • 2.806.871 người từ 15 đến 64 tuổi (1.437.710 nam / 1.369.162 nữ)
 • 158.779 người trên 64 tuổi (65.437 nam / 93.391 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Palestine năm 2022 là 68,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Palestine là 62,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Palestine là 5,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Palestine là 74,3 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 72,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.866.597 người hoặc 96,66% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Palestine có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 99.053 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Palestine (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.