Dân số Kuwait

4.345.841

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Kuwait4.345.841 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Kuwait hiện chiếm 0,05% dân số thế giới.
 • Kuwait đang đứng thứ 129 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Kuwait là 244 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất17.817 km2.
 • 100,00% dân số sống ở thành thị (4.483.898 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Kuwait là 40,6 tuổi.

Dân số Kuwait (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Kuwait dự kiến sẽ tăng 39.272 người và đạt 4.368.591 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 26.425 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 12.847 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Kuwait để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Kuwait vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 107 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 34 người chết trung bình mỗi ngày
 • 35 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Kuwait sẽ tăng trung bình 108 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Kuwait 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Kuwait ước tính là 4.330.169 người, tăng 41.235 người so với dân số 4.290.046 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 28.120 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 13.115 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,559 (1.559 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Kuwait trong năm 2023:

 • 39.901 trẻ được sinh ra
 • 11.781 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 28.120 người
 • Di cư: 13.115 người
 • 2.638.036 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.692.133 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Kuwait 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Kuwait 1951 - 2020

Bảng dân số Kuwait 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 4270571 1.51 63488 39520 36.8 2.10 240 N.A. N.A. 0.05 7794798739 129
2019 4207083 1.69 69771 39520 34.1 2.10 236 N.A. N.A. 0.05 7713468100 129
2018 4137312 2.00 81213 39520 34.1 2.10 232 N.A. N.A. 0.05 7631091040 130
2017 4056099 2.51 99224 39520 34.1 2.10 228 N.A. N.A. 0.05 7547858925 131
2016 3956875 3.16 121284 39520 34.1 2.10 222 N.A. N.A. 0.05 7464022049 132
2015 3835591 5.09 168741 116000 33.5 2.10 215 N.A. N.A. 0.05 7379797139 132
2010 2991884 5.68 144337 95900 29.5 2.40 168 N.A. N.A. 0.04 6956823603 137
2005 2270198 2.11 45015 5300 28.2 2.60 127 N.A. N.A. 0.03 6541907027 141
2000 2045123 4.95 8784448400 27.8 3.00 115 99.3 2030234 0.03 6143493823 142
1995 1605901 -5.18 -97889 -131000 26.6 2.55 90 98.4 1579978 0.03 5744212979 146
1990 2095344 3.84 72014 23954 23.5 3.65 118 98.2 2057080 0.04 5327231061 138
1985 1735274 4.86 73319 23068 22.3 5.00 97 98.1 1702525 0.04 4870921740 142
1980 1368677 6.02 69391 28220 20.5 5.60 77 95.0 1300693 0.03 4458003514 143
1975 1021720 6.54 55454 19167 17.8 6.75 57 89.7 916132 0.03 4079480606 144
1970 744450 9.54 54483 29320 18.9 7.40 42 85.9 639688 0.02 3700437046 147
1965 472037 11.90 40602 27400 21.3 7.30 26 79.5 375402 0.01 3339583597 169
1960 269029 8.14 17428 10550 23.4 7.20 15 75.1 201926 0.01 3034949748 164
1955 181888 3.51 5758 770 22.7 7.20 10 69.3 126132 0.01 2773019936 169

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Kuwait

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 4270571 2.17 86996 39520 36.8 2.10 240 N.A. N.A. 0.05 7794798739 129
2025 4517860 1.13 49458 14000 37.4 2.10 254 N.A. N.A. 0.06 8184437460 129
2030 4747081 0.99 45844 14000 36.9 2.10 266 N.A. N.A. 0.06 8548487400 129
2035 4958895 0.88 42363 12000 37.0 2.10 278 N.A. N.A. 0.06 8887524213 129
2040 5152520 0.77 38725 12000 37.4 2.10 289 N.A. N.A. 0.06 9198847240 129
2045 5303566 0.58 30209 11000 37.9 2.10 298 N.A. N.A. 0.06 9481803274 129
2050 5393472 0.34 17981   38.6 2.10 303 N.A. N.A. 0.06 9735033990 129

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Kuwait

Mật độ dân số của Kuwait là 244 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Kuwait chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Kuwait. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Kuwait là 17.817 km2.

Cơ cấu tuổi của Kuwait

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Kuwait có phân bố các độ tuổi như sau:

25,8% 72,2% 2,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.084.134 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (564.126 nam / 520.050 nữ)
 • 3.030.386 người từ 15 đến 64 tuổi (1.865.363 nam / 1.165.023 nữ)
 • 83.156 người trên 64 tuổi (41.137 nam / 42.019 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Kuwait năm 2022 là 32,1%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Kuwait là 26,4%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Kuwait là 5,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Kuwait là 80,5 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 79,1 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 82,9 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.993.048 người hoặc 96,13% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Kuwait có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 120.494 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Kuwait (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.