Dân số Guinea-Bissau

2.192.993

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Guinea-Bissau2.192.993 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Guinea-Bissau hiện chiếm 0,03% dân số thế giới.
 • Guinea-Bissau đang đứng thứ 150 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Guinea-Bissau là 78 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất28.102 km2.
 • 45,47% dân số sống ở thành thị (974.902 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Guinea-Bissau là 18,9 tuổi.

Dân số Guinea-Bissau (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Guinea-Bissau dự kiến sẽ tăng 46.307 người và đạt 2.220.656 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 48.406 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -2.099 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Guinea-Bissau để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Guinea-Bissau vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 179 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 46 người chết trung bình mỗi ngày
 • -6 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Guinea-Bissau sẽ tăng trung bình 127 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Guinea-Bissau 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Guinea-Bissau ước tính là 2.173.642 người, tăng 45.276 người so với dân số 2.128.042 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 47.000 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -1.724 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,962 (962 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Guinea-Bissau trong năm 2023:

 • 64.777 trẻ được sinh ra
 • 17.777 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 47.000 người
 • Di cư: -1.724 người
 • 1.065.771 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.107.871 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Guinea-Bissau 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Guinea-Bissau 1951 - 2020

Bảng dân số Guinea-Bissau 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1968001 2.45 47079 -1399 18.8 4.51 70 44.9 884232 0.03 7794798739 150
2019 1920922 2.49 46619 -1399 18.5 4.82 68 44.5 855283 0.02 7713468100 150
2018 1874303 2.52 46158 -1399 18.5 4.82 67 44.1 826994 0.02 7631091040 151
2017 1828145 2.56 45707 -1399 18.5 4.82 65 43.7 799336 0.02 7547858925 151
2016 1782438 2.60 45236 -1399 18.5 4.82 63 43.3 772272 0.02 7464022049 151
2015 1737202 2.67 42921 -1401 18.4 4.90 62 42.9 745799 0.02 7379797139 151
2010 1522599 2.51 35534 -3500 18.1 5.20 54 41.0 624074 0.02 6956823603 151
2005 1344930 2.28 28726 -5586 17.6 5.60 48 39.2 526889 0.02 6541907027 151
2000 1201301 1.99 22489-8233 17.0 6.05 43 37.5 450585 0.02 6143493823 152
1995 1088854 2.23 22719 -6000 16.8 6.50 39 35.9 390837 0.02 5744212979 152
1990 975261 2.26 20620 -5601 16.8 6.68 35 32.0 312082 0.02 5327231061 151
1985 872163 2.21 18097 -6000 17.3 6.70 31 24.4 213223 0.02 4870921740 151
1980 781677 0.41 3138 -15873 18.3 6.25 28 18.2 142580 0.02 4458003514 151
1975 765989 1.68 12210 -3000 19.7 6.10 27 16.2 124163 0.02 4079480606 149
1970 704939 1.64 11030 -1446 19.7 6.00 25 15.3 107712 0.02 3700437046 149
1965 649790 1.07 6731 -4000 20.1 5.95 23 14.4 93635 0.02 3339583597 145
1960 616136 1.35 8000 -1996 20.4 5.90 22 13.6 83832 0.02 3034949748 147
1955 576136 1.48 8142 -2000 21.1 5.90 20 11.7 67249 0.02 2773019936 145

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Guinea-Bissau

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1968001 2.53 46160 -1399 18.8 4.51 70 44.9 884232 0.03 7794798739 150
2025 2209377 2.34 48275 -1399 19.4 4.51 79 47.0 1038474 0.03 8184437460 148
2030 2461208 2.18 50366 -1399 20.3 4.51 88 49.1 1208633 0.03 8548487400 147
2035 2724006 2.05 52560 -1399 21.4 4.51 97 51.3 1396554 0.03 8887524213 146
2040 2996049 1.92 54409 -1399 22.6 4.51 107 53.5 1602890 0.03 9198847240 143
2045 3276010 1.80 55992 -1399 23.6 4.51 117 55.7 1825798 0.03 9481803274 141
2050 3557201 1.66 56238   24.6 4.51 127 58.0 2061916 0.04 9735033990 138

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Guinea-Bissau

Mật độ dân số của Guinea-Bissau là 78 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Guinea-Bissau chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Guinea-Bissau. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Guinea-Bissau là 28.102 km2.

Cơ cấu tuổi của Guinea-Bissau

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Guinea-Bissau có phân bố các độ tuổi như sau:

40,4% 56,4% 3,2%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 772.317 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (385.375 nam / 386.942 nữ)
 • 1.078.819 người từ 15 đến 64 tuổi (521.976 nam / 556.843 nữ)
 • 60.444 người trên 64 tuổi (23.914 nam / 36.530 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Guinea-Bissau năm 2022 là 78,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Guinea-Bissau là 73,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Guinea-Bissau là 5,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Guinea-Bissau là 60,6 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 58,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 62,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 678.317 người hoặc 59,54% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Guinea-Bissau có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 460.946 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Guinea-Bissau (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.