Dân số Nigeria

228.879.827

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Nigeria228.879.827 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Nigeria hiện chiếm 2,82% dân số thế giới.
 • Nigeria đang đứng thứ 7 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Nigeria là 251 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất910.802 km2.
 • 54,24% dân số sống ở thành thị (120.696.717 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Nigeria là 17,4 tuổi.

Dân số Nigeria (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Nigeria dự kiến sẽ tăng 5.347.585 người và đạt 231.849.161 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 5.453.886 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -106.301 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Nigeria để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Nigeria vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 22.560 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 7.618 người chết trung bình mỗi ngày
 • -291 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Nigeria sẽ tăng trung bình 14.651 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Nigeria 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Nigeria ước tính là 226.455.272 người, tăng 5.263.420 người so với dân số 221.153.992 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 5.361.275 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -97.855 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,028 (1.028 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Nigeria trong năm 2023:

 • 8.109.136 trẻ được sinh ra
 • 2.747.861 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 5.361.275 người
 • Di cư: -97.855 người
 • 114.790.937 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 111.664.335 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Nigeria 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Nigeria 1951 - 2020

Bảng dân số Nigeria 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 206139589 2.58 5175990 -60000 18.1 5.42 226 52.0 107112526 2.64 7794798739 7
2019 200963599 2.60 5088916 -60000 17.9 5.67 221 51.2 102805995 2.61 7713468100 7
2018 195874683 2.62 5001439 -60000 17.9 5.67 215 50.3 98610801 2.57 7631091040 7
2017 190873244 2.64 4913003 -60000 17.9 5.67 210 49.5 94525016 2.53 7547858925 7
2016 185960241 2.66 4822793 -60000 17.9 5.67 204 48.7 90546177 2.49 7464022049 7
2015 181137448 2.71 4526850 -60000 17.9 5.74 199 47.8 86673094 2.45 7379797139 7
2010 158503197 2.68 3927636 -60000 17.9 5.91 174 43.5 68949828 2.28 6956823603 7
2005 138865016 2.58 3316233 -34000 18.0 6.05 152 39.1 54288918 2.12 6541907027 9
2000 122283850 2.53 2867103-19005 17.9 6.17 134 34.9 42627440 1.99 6143493823 10
1995 107948335 2.54 2547177 -19154 17.7 6.37 119 32.2 34785545 1.88 5744212979 10
1990 95212450 2.64 2329933 -18281 17.4 6.60 105 29.7 28276132 1.79 5327231061 10
1985 83562785 2.62 2027830 -135413 17.5 6.76 92 25.7 21434266 1.72 4870921740 10
1980 73423633 2.99 2009867 164143 18.0 6.76 81 22.0 16139321 1.65 4458003514 11
1975 63374298 2.51 1478431 -7705 18.3 6.61 70 19.8 12535584 1.55 4079480606 11
1970 55982144 2.23 1170845 -8669 18.7 6.35 61 17.8 9942297 1.51 3700437046 11
1965 50127921 2.12 997893 204 19.0 6.35 55 16.6 8296771 1.50 3339583597 13
1960 45138458 1.90 810472 541 19.1 6.35 50 15.4 6955737 1.49 3034949748 13
1955 41086100 1.65 645270 674 19.1 6.35 45 12.1 4952844 1.48 2773019936 13

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nigeria

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 206139589 2.62 5000428 -60000 18.1 5.42 226 52.0 107112526 2.64 7794798739 7
2025 233343112 2.51 5440705 -60000 18.5 5.42 256 55.8 130312056 2.85 8184437460 6
2030 262977337 2.42 5926845 -60000 19.1 5.42 289 59.4 156299881 3.08 8548487400 6
2035 294986051 2.32 6401743 -62360 19.9 5.42 324 62.7 184887647 3.32 8887524213 5
2040 329066615 2.21 6816113 -62360 20.7 5.42 361 65.7 216083536 3.58 9198847240 4
2045 364711807 2.08 7129038 -62216 21.5 5.42 400 68.6 250285391 3.85 9481803274 4
2050 401315000 1.93 7320639   22.4 5.42 441 71.5 287130349 4.12 9735033990 3

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Nigeria

Mật độ dân số của Nigeria là 251 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Nigeria chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Nigeria. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Nigeria là 910.802 km2.

Cơ cấu tuổi của Nigeria

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Nigeria có phân bố các độ tuổi như sau:

40,9% 55,9% 3,1%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 77.599.973 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (39.663.430 nam / 37.938.439 nữ)
 • 106.043.377 người từ 15 đến 64 tuổi (54.098.386 nam / 51.946.886 nữ)
 • 5.916.152 người trên 64 tuổi (2.858.557 nam / 3.055.699 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Nigeria năm 2022 là 83,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Nigeria là 78,7%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Nigeria là 5,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Nigeria là 53,9 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 53,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 54,2 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 66.727.879 người hoặc 59,60% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Nigeria có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 45.231.650 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nigeria (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.