Dân số Sierra Leone

8.968.469

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Sierra Leone8.968.469 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Sierra Leone hiện chiếm 0,11% dân số thế giới.
 • Sierra Leone đang đứng thứ 103 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Sierra Leone là 124 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất72.203 km2.
 • 44,33% dân số sống ở thành thị (3.783.663 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Sierra Leone là 19,5 tuổi.

Dân số Sierra Leone (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Sierra Leone dự kiến sẽ tăng 186.880 người và đạt 9.071.647 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 191.353 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -4.473 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Sierra Leone để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Sierra Leone vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 732 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 208 người chết trung bình mỗi ngày
 • -12 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Sierra Leone sẽ tăng trung bình 512 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Sierra Leone 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Sierra Leone ước tính là 8.884.298 người, tăng 185.374 người so với dân số 8.697.886 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 190.411 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -5.037 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,998 (998 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Sierra Leone trong năm 2023:

 • 266.774 trẻ được sinh ra
 • 76.363 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 190.411 người
 • Di cư: -5.037 người
 • 4.437.702 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 4.446.596 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Sierra Leone 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Sierra Leone 1951 - 2020

Bảng dân số Sierra Leone 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 7976983 2.10 163768 -4200 19.4 4.32 111 43.3 3453971 0.10 7794798739 103
2019 7813215 2.13 163065 -4200 18.9 4.73 108 42.9 3349039 0.10 7713468100 103
2018 7650150 2.16 161727 -4200 18.9 4.73 106 42.4 3246502 0.10 7631091040 103
2017 7488423 2.18 159589 -4200 18.9 4.73 104 42.0 3146502 0.10 7547858925 103
2016 7328834 2.19 156920 -4200 18.9 4.73 102 41.6 3049278 0.10 7464022049 103
2015 7171914 2.25 151256 -4200 18.7 4.84 99 41.2 2954791 0.10 7379797139 105
2010 6415634 2.59 154002 12000 18.2 5.57 89 39.1 2509605 0.09 6956823603 105
2005 5645624 4.25 212211 100000 17.9 6.11 78 37.0 2089028 0.09 6541907027 107
2000 4584571 1.27 56123-30000 17.7 6.48 64 35.5 1626055 0.07 6143493823 113
1995 4303957 -0.07 -3161 -90000 17.7 6.69 60 34.2 1471764 0.07 5744212979 116
1990 4319762 2.57 102890 12549 18.0 6.72 60 33.2 1433891 0.08 5327231061 112
1985 3805311 2.35 83363 0 18.3 6.72 53 31.9 1215725 0.08 4870921740 113
1980 3388495 2.21 70268 0 18.8 6.65 47 29.6 1003558 0.08 4458003514 113
1975 3037154 2.04 58453 0 19.5 6.57 42 27.3 830173 0.07 4079480606 116
1970 2744891 1.82 47334 0 20.3 6.41 38 23.5 645306 0.07 3700437046 115
1965 2508219 1.59 38117 0 20.8 6.25 35 20.1 504032 0.08 3339583597 111
1960 2317636 1.36 30364 0 21.0 6.03 32 17.2 398599 0.08 3034949748 111
1955 2165815 1.19 24922 0 20.9 6.03 30 14.7 319261 0.08 2773019936 111

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Sierra Leone

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 7976983 2.15 161014 -4200 19.4 4.32 111 43.3 3453971 0.10 7794798739 103
2025 8805821 2.00 165768 -4000 20.3 4.32 122 45.6 4017056 0.11 8184437460 102
2030 9648691 1.84 168574 -4000 21.5 4.32 134 48.2 4650675 0.11 8548487400 98
2035 10497563 1.70 169774 -4000 22.7 4.32 145 51.0 5351187 0.12 8887524213 96
2040 11338661 1.55 168220 -4000 23.9 4.32 157 53.9 6110530 0.12 9198847240 91
2045 12160746 1.41 164417 -4000 25.2 4.32 168 56.8 6908947 0.13 9481803274 90
2050 12944873 1.26 156825   26.5 4.32 179 59.7 7724557 0.13 9735033990 88

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Sierra Leone

Mật độ dân số của Sierra Leone là 124 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Sierra Leone chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Sierra Leone. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Sierra Leone là 72.203 km2.

Cơ cấu tuổi của Sierra Leone

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Sierra Leone có phân bố các độ tuổi như sau:

41,8% 54,5% 3,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 2.790.215 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (1.384.835 nam / 1.405.447 nữ)
 • 3.636.618 người từ 15 đến 64 tuổi (1.743.434 nam / 1.893.184 nữ)
 • 243.468 người trên 64 tuổi (107.726 nam / 135.742 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Sierra Leone năm 2022 là 72,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Sierra Leone là 67,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Sierra Leone là 5,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Sierra Leone là 60,8 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 59,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 62,1 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.851.189 người hoặc 47,71% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Sierra Leone có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 2.028.897 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Sierra Leone (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.