Dân số Benin

14.000.714

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Benin14.000.714 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Benin hiện chiếm 0,17% dân số thế giới.
 • Benin đang đứng thứ 77 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Benin là 124 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất112.795 km2.
 • 50,11% dân số sống ở thành thị (6.572.440 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Benin là 17,7 tuổi.

Dân số Benin (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Benin dự kiến sẽ tăng 367.244 người và đạt 14.265.853 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 371.759 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -4.515 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Benin để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Benin vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.351 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 333 người chết trung bình mỗi ngày
 • -12 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Benin sẽ tăng trung bình 1.006 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Benin 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Benin ước tính là 13.894.291 người, tăng 359.964 người so với dân số 13.531.365 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 363.130 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -3.166 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,999 (999 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Benin trong năm 2023:

 • 487.458 trẻ được sinh ra
 • 124.328 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 363.130 người
 • Di cư: -3.166 người
 • 6.943.670 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 6.950.621 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Benin 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Benin 1951 - 2020

Bảng dân số Benin 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 12123200 2.73 322049 -2000 18.8 4.87 108 48.4 5869303 0.16 7794798739 77
2019 11801151 2.75 316107 -2000 18.4 5.15 105 47.9 5648384 0.15 7713468100 77
2018 11485044 2.77 309846 -2000 18.4 5.15 102 47.3 5434128 0.15 7631091040 78
2017 11175198 2.79 303135 -2000 18.4 5.15 99 46.8 5226646 0.15 7547858925 81
2016 10872063 2.80 296111 -2000 18.4 5.15 96 46.2 5026121 0.15 7464022049 81
2015 10575952 2.83 275339 -8454 18.2 5.22 94 45.7 4832633 0.14 7379797139 85
2010 9199259 2.88 243407 -9755 17.9 5.49 82 43.1 3964272 0.13 6956823603 90
2005 7982225 3.06 223255 5001 17.6 5.78 71 40.5 3236223 0.12 6541907027 92
2000 6865951 3.06 192079-570 17.3 6.16 61 38.3 2631898 0.11 6143493823 94
1995 5905558 3.47 185412 13652 17.2 6.56 52 36.8 2170773 0.10 5744212979 95
1990 4978496 3.08 139999 -1745 17.1 6.88 44 34.5 1716829 0.09 5327231061 103
1985 4278501 2.85 112267 -2170 17.3 7.01 38 30.8 1317626 0.09 4870921740 106
1980 3717165 2.63 90400 -3879 17.7 7.00 33 27.3 1016229 0.08 4458003514 107
1975 3265165 2.31 70565 -4969 18.3 6.83 29 21.9 715214 0.08 4079480606 110
1970 2912340 2.04 55997 -4748 19.1 6.65 26 16.7 486086 0.08 3700437046 109
1965 2632356 1.60 40147 -4859 20.0 6.42 23 12.5 329541 0.08 3339583597 109
1960 2431622 1.09 25607 -4600 20.9 6.13 22 9.3 225522 0.08 3034949748 109
1955 2303587 0.43 9672 -4600 22.3 5.86 20 6.8 156746 0.08 2773019936 109

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Benin

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 12123200 2.77 309450 -2000 18.8 4.87 108 48.4 5869303 0.16 7794798739 77
2025 13822071 2.66 339774 -2000 19.4 4.87 123 51.2 7076087 0.17 8184437460 77
2030 15672304 2.54 370047 -2000 20.1 4.87 139 54.0 8460898 0.18 8548487400 78
2035 17662700 2.42 398079 -2000 20.9 4.87 157 56.8 10024184 0.20 8887524213 78
2040 19775013 2.28 422463 -2000 21.7 4.87 175 59.4 11754769 0.21 9198847240 75
2045 21986225 2.14 442242 -2000 22.5 4.87 195 62.0 13638450 0.23 9481803274 73
2050 24280477 2.00 458850   23.3 4.87 215 64.5 15661166 0.25 9735033990 69

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Benin

Mật độ dân số của Benin là 124 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Benin chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Benin. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Benin là 112.795 km2.

Cơ cấu tuổi của Benin

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Benin có phân bố các độ tuổi như sau:

44,7% 52,6% 2,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 5.063.088 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.582.898 nam / 2.480.189 nữ)
 • 5.956.214 người từ 15 đến 64 tuổi (2.967.123 nam / 2.989.091 nữ)
 • 304.730 người trên 64 tuổi (123.432 nam / 181.298 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Benin năm 2022 là 80,3%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Benin là 74,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Benin là 6,0%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Benin là 60,5 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 58,8 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 62,2 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.406.707 người hoặc 38,44% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Benin có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 3.854.237 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Benin (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.