Dân số Bờ Biển Ngà

29.565.874

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Bờ Biển Ngà29.565.874 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Bờ Biển Ngà hiện chiếm 0,36% dân số thế giới.
 • Bờ Biển Ngà đang đứng thứ 53 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Bờ Biển Ngà là 93 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất318.115 km2.
 • 53,17% dân số sống ở thành thị (14.978.681 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Bờ Biển Ngà là 18,1 tuổi.

Dân số Bờ Biển Ngà (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Bờ Biển Ngà dự kiến sẽ tăng 730.268 người và đạt 29.971.130 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 729.649 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 619 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Bờ Biển Ngà để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Bờ Biển Ngà vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 2.671 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 672 người chết trung bình mỗi ngày
 • 2 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Bờ Biển Ngà sẽ tăng trung bình 2.001 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Bờ Biển Ngà 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Bờ Biển Ngà ước tính là 29.235.473 người, tăng 712.492 người so với dân số 28.510.594 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 718.880 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -6.388 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,014 (1.014 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Bờ Biển Ngà trong năm 2023:

 • 959.962 trẻ được sinh ra
 • 241.082 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 718.880 người
 • Di cư: -6.388 người
 • 14.719.349 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 14.516.124 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Bờ Biển Ngà 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Bờ Biển Ngà 1951 - 2020

Bảng dân số Bờ Biển Ngà 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 26378274 2.57 661730 -8000 18.9 4.68 83 51.3 13532312 0.34 7794798739 53
2019 25716544 2.58 647314 -8000 18.4 4.89 81 50.9 13081753 0.33 7713468100 53
2018 25069230 2.59 631760 -8000 18.4 4.89 79 50.4 12646820 0.33 7631091040 54
2017 24437470 2.58 614756 -8000 18.4 4.89 77 50.0 12226563 0.32 7547858925 55
2016 23822714 2.57 596571 -8000 18.4 4.89 75 49.6 11819749 0.32 7464022049 55
2015 23226143 2.50 538639 -16000 18.3 4.95 73 49.2 11425679 0.31 7379797139 56
2010 20532950 2.27 435687 -40000 17.9 5.25 65 47.0 9655958 0.30 6956823603 56
2005 18354514 2.21 379969 -60000 17.8 5.68 58 45.2 8294189 0.28 6541907027 57
2000 16454668 2.99 45098136000 18.0 6.05 52 43.8 7201037 0.27 6143493823 55
1995 14199762 3.55 454977 75000 17.8 6.41 45 42.2 5992300 0.25 5744212979 59
1990 11924877 3.75 401336 63827 17.5 6.85 37 40.5 4826807 0.22 5327231061 58
1985 9918196 4.30 376909 85500 17.5 7.31 31 39.1 3875349 0.20 4870921740 66
1980 8033650 4.61 324249 80664 17.5 7.81 25 38.0 3054484 0.18 4458003514 71
1975 6412403 4.68 262068 78608 17.8 7.93 20 33.2 2129866 0.16 4079480606 77
1970 5102064 3.84 175044 40141 17.8 7.90 16 28.9 1476401 0.14 3700437046 81
1965 4226844 3.82 144658 40141 18.6 7.76 13 25.1 1058839 0.13 3339583597 92
1960 3503553 3.12 99826 20103 18.9 7.62 11 18.0 629178 0.12 3034949748 91
1955 3004421 2.70 74857 13876 18.8 7.45 9 13.2 397478 0.11 2773019936 92

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Bờ Biển Ngà

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 26378274 2.58 630426 -8000 18.9 4.68 83 51.3 13532312 0.34 7794798739 53
2025 29888176 2.53 701980 0 19.4 4.68 94 53.6 16021559 0.37 8184437460 53
2030 33712599 2.44 764885 6000 19.9 4.68 106 56.1 18912162 0.39 8548487400 54
2035 37782810 2.31 814042 6000 20.6 4.68 119 58.8 22230692 0.43 8887524213 50
2040 42082991 2.18 860036 6000 21.4 4.68 132 61.7 25979314 0.46 9198847240 46
2045 46588529 2.06 901108 6000 22.3 4.68 147 64.7 30128281 0.49 9481803274 41
2050 51263671 1.93 935028   23.1 4.68 161 67.6 34645580 0.53 9735033990 40

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Bờ Biển Ngà

Mật độ dân số của Bờ Biển Ngà là 93 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Bờ Biển Ngà chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Bờ Biển Ngà. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Bờ Biển Ngà là 318.115 km2.

Cơ cấu tuổi của Bờ Biển Ngà

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Bờ Biển Ngà có phân bố các độ tuổi như sau:

39,8% 57,2% 3,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 9.353.921 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (4.716.237 nam / 4.637.684 nữ)
 • 13.454.904 người từ 15 đến 64 tuổi (6.849.632 nam / 6.605.272 nữ)
 • 710.034 người trên 64 tuổi (350.431 nam / 359.603 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Bờ Biển Ngà năm 2022 là 78,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Bờ Biển Ngà là 73,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Bờ Biển Ngà là 5,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Bờ Biển Ngà là 60,1 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 58,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 61,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 6.093.756 người hoặc 43,02% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Bờ Biển Ngà có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 8.071.182 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bờ Biển Ngà (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.