Dân số Greenland

56.758

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Greenland56.758 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Greenland hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Greenland đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Greenland là 0 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất561.960 km2.
 • 87,92% dân số sống ở thành thị (50.205 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Greenland là 0,0 tuổi.

Dân số Greenland (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Greenland dự kiến sẽ tăng 146 người và đạt 56.857 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 146 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Greenland để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Greenland vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Greenland sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Greenland 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Greenland ước tính là 56.721 người, tăng 177 người so với dân số 56.565 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 177 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Greenland trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 177 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 56.721 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Greenland 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Greenland 1951 - 2020

Bảng dân số Greenland 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 56672 0.19 108 0 87.1 49335 0.00 7713468100 209
2018 56564 0.15 83 0 86.8 49107 0.00 7631091040 209
2017 56481 0.12 69 0 86.6 48897 0.00 7547858925 209
2016 56412 0.06 35 0 86.3 48698 0 7464022049 208
2015 56377 -0.09 -52 0 86.1 48524 0 7379797139 208
2010 56638 -0.11 -63 0 84.4 47793 0 6956823603 207
2005 56951 0.27 155 0 82.9 47188 0 6541907027 207
2000 56175 0.13 73 0 81.6 45839 0 6143493823 208
1995 55811 0.07 41 0 80.9 45152 0 5744212979 206
1990 55604 0.89 483 0 79.7 44315 0 5327231061 205
1985 53190 1.17 602 0 78 41468 0 4870921740 205
1980 50179 0.24 119 0 76.1 38197 0 4458003514 205
1975 49586 1.48 702 0 74.4 36887 0 4079480606204
1970 46074 3.95 1622 0 72.7 33516 0 3700437046 204
1965 37964 3.98 1345 0 36.6 13905 0 3339583597205
1960 31239 3.86 1079 0 58.5 18285 0 3034949748 206
1955 25846 2.36 570 0 53.8 13905 0 2773019936 205

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Greenland

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 56770 0.14 79 0 87.3 49552 0 7794798739 209
2025 57190 0.15 84 0 88.4 50575 0 8184437460209
2030 57091 -0.03 -20 0 89.5 51103 0 8548487400 209
2035 56535 -0.2 -111 0 90.5 51159 0 8887524213 209
2040 55627 -0.32 -182 0 91.4 50831 0 9198847240 210
2045 54505 -0.41 -224 0 92.2 50257 0 9481803274 210
2050 53300 -0.45 -241 0 93 49565 0 9735033990 212

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Greenland

Mật độ dân số của Greenland là 0 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Greenland chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Greenland. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Greenland là 561.960 km2.

Cơ cấu tuổi của Greenland

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Greenland có phân bố các độ tuổi như sau:

22,3% 70,2% 7,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 12.529 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (6.354 nam / 6.175 nữ)
 • 39.467 người từ 15 đến 64 tuổi (21.069 nam / 18.398 nữ)
 • 4.259 người trên 64 tuổi (2.213 nam / 2.045 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Greenland (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.