Dân số Hoa Kỳ

341.720.924

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Hoa Kỳ341.720.924 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Hoa Kỳ hiện chiếm 4,21% dân số thế giới.
 • Hoa Kỳ đang đứng thứ 3 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Hoa Kỳ là 37 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất9.155.898 km2.
 • 83,31% dân số sống ở thành thị (281.984.165 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Hoa Kỳ là 38,3 tuổi.

Dân số Hoa Kỳ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 1.817.857 người và đạt 342.715.948 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 804.002 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 1.013.855 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Hoa Kỳ để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Hoa Kỳ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 10.299 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 8.096 người chết trung bình mỗi ngày
 • 2.778 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Hoa Kỳ sẽ tăng trung bình 4.980 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Hoa Kỳ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Hoa Kỳ ước tính là 340.912.892 người, tăng 1.706.706 người so với dân số 339.080.235 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 832.959 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 873.747 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,979 (979 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Hoa Kỳ trong năm 2023:

 • 3.745.361 trẻ được sinh ra
 • 2.912.402 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 832.959 người
 • Di cư: 873.747 người
 • 168.647.661 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 172.265.231 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Hoa Kỳ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Hoa Kỳ 1951 - 2020

Bảng dân số Hoa Kỳ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 331002651 0.59 1937734 954806 38.3 1.78 36 82.8 273975139 4.25 7794798739 3
2019 329064917 0.60 1968652 954806 37.7 1.85 36 82.5 271365914 4.27 7713468100 3
2018 327096265 0.62 2011509 954806 37.7 1.85 36 82.2 268786714 4.29 7631091040 3
2017 325084756 0.64 2068761 954806 37.7 1.85 36 81.9 266243516 4.31 7547858925 3
2016 323015995 0.67 2137685 954806 37.7 1.85 35 81.7 263743312 4.33 7464022049 3
2015 320878310 0.76 2373367 992343 37.6 1.88 35 81.4 261287811 4.35 7379797139 3
2010 309011475 0.93 2803593 1085751 36.9 2.06 34 80.7 249297076 4.44 6956823603 3
2005 294993511 0.93 2656520 1066979 36.1 2.04 32 80.0 235892407 4.51 6541907027 3
2000 281710909 1.22 33094331771991 35.2 2.00 31 79.1 222927913 4.59 6143493823 3
1995 265163745 1.01 2608687 892751 34.0 2.03 29 77.4 205240402 4.62 5744212979 3
1990 252120309 0.95 2324097 673371 32.8 1.91 28 75.4 190156233 4.73 5327231061 3
1985 240499825 0.94 2204694 676492 31.4 1.80 26 74.6 179400645 4.94 4870921740 3
1980 229476354 0.93 2079021 754176 30.0 1.77 25 73.8 169422683 5.15 4458003514 3
1975 219081251 0.90 1913582 577869 29.0 2.03 24 73.7 161450209 5.37 4079480606 3
1970 209513341 0.96 1955933 311211 28.4 2.54 23 73.6 154262109 5.66 3700437046 3
1965 199733676 1.36 2602621 367146 28.6 3.23 22 71.9 143624659 5.98 3339583597 3
1960 186720571 1.69 3007047 424979 29.7 3.58 20 70.0 130757407 6.15 3034949748 3
1955 171685336 1.57 2576188 173553 30.3 3.31 19 67.2 115375863 6.19 2773019936 3

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Hoa Kỳ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 331002651 0.62 2024868 954806 38.3 1.78 36 82.8 273975139 4.25 7794798739 3
2025 340399601 0.56 1879390 922456 39.1 1.78 37 84.4 287421363 4.16 8184437460 3
2030 349641876 0.54 1848455 982310 39.9 1.78 38 86.1 301000560 4.09 8548487400 3
2035 358690999 0.51 1809825 1046821 40.9 1.78 39 87.5 313969203 4.04 8887524213 3
2040 366572154 0.44 1576231 1062465 41.6 1.78 40 88.9 325949179 3.98 9198847240 3
2045 373343348 0.37 1354239 1073911 42.2 1.78 41 90.2 336913503 3.94 9481803274 3
2050 379419102 0.32 1215151   42.7 1.78 41 91.5 347346215 3.90 9735033990 4

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Hoa Kỳ

Mật độ dân số của Hoa Kỳ là 37 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Hoa Kỳ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Hoa Kỳ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Hoa Kỳ là 9.155.898 km2.

Cơ cấu tuổi của Hoa Kỳ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Hoa Kỳ có phân bố các độ tuổi như sau:

20,1% 66,8% 13,1%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 65.345.400 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (33.362.670 nam / 31.982.730 nữ)
 • 217.386.227 người từ 15 đến 64 tuổi (108.488.075 nam / 108.898.152 nữ)
 • 42.729.344 người trên 64 tuổi (18.437.180 nam / 24.288.909 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Hoa Kỳ năm 2022 là 55,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Hoa Kỳ là 28,0%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Hoa Kỳ là 27,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Hoa Kỳ là 79,7 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 77,3 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 82,2 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Hoa Kỳ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.