Dân số Indonesia

279.595.991

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Indonesia279.595.991 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Indonesia hiện chiếm 3,45% dân số thế giới.
 • Indonesia đang đứng thứ 4 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Indonesia là 154 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.812.108 km2.
 • 58,55% dân số sống ở thành thị (163.963.233 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Indonesia là 30,1 tuổi.

Dân số Indonesia (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Indonesia dự kiến sẽ tăng 2.263.927 người và đạt 280.914.242 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 2.282.374 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -18.447 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Indonesia để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Indonesia vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 12.093 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 5.840 người chết trung bình mỗi ngày
 • -51 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Indonesia sẽ tăng trung bình 6.203 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Indonesia 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Indonesia ước tính là 278.681.856 người, tăng 2.032.783 người so với dân số 276.386.389 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 2.345.471 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -312.688 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,013 (1.013 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Indonesia trong năm 2023:

 • 4.434.122 trẻ được sinh ra
 • 2.088.651 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 2.345.471 người
 • Di cư: -312.688 người
 • 140.240.795 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 138.441.061 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Indonesia 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Indonesia 1951 - 2020

Bảng dân số Indonesia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 273523615 1.07 2898047 -98955 29.7 2.32 151 56.4 154188546 3.51 7794798739 4
2019 270625568 1.10 2955025 -98955 28.8 2.42 149 55.8 150900390 3.51 7713468100 4
2018 267670543 1.14 3019580 -98955 28.8 2.42 148 55.1 147603006 3.51 7631091040 4
2017 264650963 1.18 3094582 -98955 28.8 2.42 146 54.5 144294861 3.51 7547858925 4
2016 261556381 1.23 3173125 -98955 28.8 2.42 144 53.9 140972925 3.50 7464022049 4
2015 258383256 1.33 3309808 -90889 28.5 2.45 143 53.3 137634761 3.50 7379797139 4
2010 241834215 1.34 3108949 -266737 27.2 2.50 133 50.1 121052980 3.48 6956823603 4
2005 226289470 1.36 2955129 -229931 25.6 2.53 125 46.0 104155654 3.46 6541907027 4
2000 211513823 1.44 2915913-13534 24.4 2.55 117 42.0 88851487 3.44 6143493823 4
1995 196934260 1.66 3104172 -7082 22.8 2.90 109 36.1 71053577 3.43 5744212979 4
1990 181413402 1.92 3286190 52256 21.3 3.40 100 30.6 55491343 3.41 5327231061 4
1985 164982451 2.27 3506923 95016 19.9 4.11 91 26.1 43049412 3.39 4870921740 4
1980 147447836 2.44 3353422 75749 19.1 4.73 81 22.1 32601807 3.31 4458003514 4
1975 130680727 2.63 3177510 101655 18.5 5.30 72 19.3 25252096 3.20 4079480606 5
1970 114793178 2.74 2905223 111212 18.6 5.57 63 17.1 19603959 3.10 3700437046 5
1965 100267062 2.70 2503199 89993 19.4 5.62 55 15.8 15838170 3.00 3339583597 6
1960 87751068 2.58 2095529 80536 20.2 5.67 48 14.6 12805184 2.89 3034949748 6
1955 77273425 2.13 1546022 75743 20.4 5.49 43 13.5 10404671 2.79 2773019936 6

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Indonesia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 273523615 1.15 3028072 -98955 29.7 2.32 151 56.4 154188546 3.51 7794798739 4
2025 287089635 0.97 2713204 -105450 31.0 2.32 158 59.3 170361295 3.51 8184437460 4
2030 299198430 0.83 2421759 -100007 32.4 2.32 165 62.1 185755185 3.50 8548487400 4
2035 309764944 0.70 2113303 -94464 33.8 2.32 171 64.6 200062259 3.49 8887524213 4
2040 318637858 0.57 1774583 -94465 35.1 2.32 176 66.8 212896712 3.46 9198847240 5
2045 325705348 0.44 1413498 -94247 36.2 2.32 180 68.8 224183450 3.44 9481803274 5
2050 330904664 0.32 1039863   37.4 2.32 183 70.7 234104967 3.40 9735033990 6

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Indonesia

Mật độ dân số của Indonesia là 154 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Indonesia chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Indonesia. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Indonesia là 1.812.108 km2.

Cơ cấu tuổi của Indonesia

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Indonesia có phân bố các độ tuổi như sau:

27,3% 66,5% 6,1%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 71.785.515 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (36.526.924 nam / 35.258.591 nữ)
 • 174.662.244 người từ 15 đến 64 tuổi (87.780.159 nam / 86.882.085 nữ)
 • 16.144.323 người trên 64 tuổi (7.113.691 nam / 9.030.632 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Indonesia năm 2022 là 47,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Indonesia là 37,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Indonesia là 10,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Indonesia là 71,1 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 69,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 73,3 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Indonesia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.