Dân số Campuchia

17.112.746

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Campuchia17.112.746 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Campuchia hiện chiếm 0,21% dân số thế giới.
 • Campuchia đang đứng thứ 71 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Campuchia là 97 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất176.446 km2.
 • 25,60% dân số sống ở thành thị (4.445.360 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Campuchia là 27,4 tuổi.

Dân số Campuchia (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Campuchia dự kiến sẽ tăng 177.021 người và đạt 17.209.122 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 204.547 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -27.526 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Campuchia để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Campuchia vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 851 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 291 người chết trung bình mỗi ngày
 • -75 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Campuchia sẽ tăng trung bình 485 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Campuchia 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Campuchia ước tính là 17.034.573 người, tăng 176.984 người so với dân số 16.855.079 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 209.490 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -32.506 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,955 (955 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Campuchia trong năm 2023:

 • 313.156 trẻ được sinh ra
 • 103.666 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 209.490 người
 • Di cư: -32.506 người
 • 8.321.236 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 8.713.337 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Campuchia 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Campuchia 1951 - 2020

Bảng dân số Campuchia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 16718965 1.41 232423 -30000 25.6 2.52 95 24.2 4050459 0.21 7794798739 71
2019 16486542 1.46 236750 -30000 24.3 2.66 93 23.8 3923699 0.21 7713468100 70
2018 16249792 1.50 240383 -30000 24.3 2.66 92 23.4 3799521 0.21 7631091040 70
2017 16009409 1.54 243117 -30000 24.3 2.66 91 23.0 3678035 0.21 7547858925 70
2016 15766292 1.58 244856 -30000 24.3 2.66 89 22.6 3559463 0.21 7464022049 70
2015 15521436 1.64 241845 -30000 24.0 2.70 88 22.2 3443036 0.21 7379797139 70
2010 14312212 1.52 207772 -59197 22.7 3.08 81 20.3 2903806 0.21 6956823603 69
2005 13273354 1.78 223623 -7031 20.4 3.44 75 19.2 2544414 0.20 6541907027 66
2000 12155239 2.67 29982069699 18.1 4.25 69 18.6 2258686 0.20 6143493823 64
1995 10656138 3.49 336108 81883 17.3 5.13 60 17.3 1844262 0.19 5744212979 67
1990 8975597 3.07 252143 -15604 17.9 5.99 51 15.5 1395017 0.17 5327231061 75
1985 7714880 2.88 204223 -17771 18.5 6.37 44 13.9 1074486 0.16 4870921740 78
1980 6693764 -2.31 -166137 -17000 19.1 5.42 38 9.9 662376 0.15 4458003514 79
1975 7524447 1.47 105574 -25000 17.6 6.16 43 4.5 336810 0.18 4079480606 69
1970 6996576 1.59 105876 -49684 17.0 6.70 40 16.0 1117077 0.19 3700437046 67
1965 6467197 2.48 148965 0 16.7 6.95 37 10.8 700389 0.19 3339583597 67
1960 5722370 2.55 135416 0 17.2 6.95 32 10.3 588531 0.19 3034949748 67
1955 5045288 2.62 122515 0 17.9 6.95 29 10.2 516753 0.18 2773019936 67

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Campuchia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 16718965 1.50 239506 -30000 25.6 2.52 95 24.2 4050459 0.21 7794798739 71
2025 17805565 1.27 217320 -30000 27.2 2.52 101 26.5 4721141 0.22 8184437460 72
2030 18781033 1.07 195094 -30000 28.5 2.52 106 29.1 5457774 0.22 8548487400 71
2035 19685527 0.95 180899 -30000 29.6 2.52 112 31.9 6271831 0.22 8887524213 71
2040 20526530 0.84 168201 -30000 31.0 2.52 116 34.9 7162015 0.22 9198847240 72
2045 21261027 0.71 146899 -30000 32.5 2.52 120 38.1 8101923 0.22 9481803274 74
2050 21860919 0.56 119978   34.0 2.52 124 41.5 9061599 0.22 9735033990 75

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Campuchia

Mật độ dân số của Campuchia là 97 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Campuchia chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Campuchia. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Campuchia là 176.446 km2.

Cơ cấu tuổi của Campuchia

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Campuchia có phân bố các độ tuổi như sau:

32,2% 64,1% 3,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 5.135.986 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.578.286 nam / 2.557.700 nữ)
 • 10.221.862 người từ 15 đến 64 tuổi (4.909.692 nam / 5.312.170 nữ)
 • 600.845 người trên 64 tuổi (226.294 nam / 374.551 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Campuchia năm 2022 là 54,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Campuchia là 46,3%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Campuchia là 8,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Campuchia là 71,5 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 69,1 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 73,8 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 8.348.636 người hoặc 77,14% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Campuchia có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 2.474.071 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Campuchia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.