Dân số Thái Lan

71.881.456

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Thái Lan71.881.456 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Thái Lan hiện chiếm 0,89% dân số thế giới.
 • Thái Lan đang đứng thứ 20 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Thái Lan là 141 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất510.844 km2.
 • 53,59% dân số sống ở thành thị (37.322.064 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Thái Lan là 40,7 tuổi.

Dân số Thái Lan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 84.520 người và đạt 71.922.848 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 55.099 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 29.421 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Thái Lan để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Thái Lan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.684 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 1.533 người chết trung bình mỗi ngày
 • 81 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Thái Lan sẽ tăng trung bình 232 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Thái Lan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Thái Lan ước tính là 71.848.750 người, tăng 104.249 người so với dân số 71.753.808 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 75.947 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 28.302 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,944 (944 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Thái Lan trong năm 2023:

 • 623.992 trẻ được sinh ra
 • 548.045 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 75.947 người
 • Di cư: 28.302 người
 • 34.889.516 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 36.959.234 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Thái Lan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Thái Lan 1951 - 2020

Bảng dân số Thái Lan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 69799978 0.25 174396 19444 40.1 1.53 137 51.1 35698325 0.90 7794798739 20
2019 69625582 0.28 197129 19444 38.3 1.53 136 50.5 35132892 0.90 7713468100 20
2018 69428453 0.32 218643 19444 38.3 1.53 136 49.8 34556078 0.91 7631091040 20
2017 69209810 0.35 238502 19444 38.3 1.53 135 49.1 33966456 0.92 7547858925 20
2016 68971308 0.37 256797 19444 38.3 1.53 135 48.4 33362840 0.92 7464022049 20
2015 68714511 0.45 303897 33463 37.9 1.53 134 47.7 32745680 0.93 7379797139 20
2010 67195028 0.54 355768 11802 35.5 1.56 132 43.9 29475114 0.97 6956823603 19
2005 65416189 0.77 492709 74749 32.8 1.60 128 37.4 24476532 1.00 6541907027 19
2000 62952642 1.15 697074143166 30.2 1.77 123 31.4 19759915 1.02 6143493823 19
1995 59467274 1.01 581818 -121508 26.6 1.99 116 30.3 18012031 1.04 5744212979 17
1990 56558186 1.68 906257 100881 24.3 2.30 111 29.4 16648721 1.06 5327231061 18
1985 52026901 1.89 930486 67985 21.8 2.95 102 28.1 14621264 1.07 4870921740 18
1980 47374472 2.28 1009632 57445 19.7 3.92 93 26.8 12695065 1.06 4458003514 18
1975 42326312 2.79 1088355 79114 18.5 5.05 83 23.8 10058137 1.04 4079480606 18
1970 36884536 3.00 1012375 0 18.0 5.99 72 20.9 7704931 1.00 3700437046 18
1965 31822660 3.04 885091 0 18.3 6.13 62 20.2 6434876 0.95 3339583597 21
1960 27397207 2.93 737215 0 18.8 6.14 54 19.7 5389651 0.90 3034949748 21
1955 23711132 2.74 600154 0 18.9 6.14 46 18.0 4277639 0.86 2773019936 21

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Thái Lan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 69799978 0.31 217093 19444 40.1 1.53 137 51.1 35698325 0.90 7794798739 20
2025 70328940 0.15 105792 19249 42.0 1.53 138 54.5 38343775 0.86 8184437460 20
2030 70345536 0.00 3319 18677 43.7 1.53 138 57.8 40675575 0.82 8548487400 21
2035 69899112 -0.13 -89285 18677 45.2 1.53 137 61.0 42609309 0.79 8887524213 23
2040 69008285 -0.26 -178165 18677 46.8 1.53 135 63.8 44042206 0.75 9198847240 25
2045 67672074 -0.39 -267242 18677 48.3 1.53 132 66.4 44932566 0.71 9481803274 26
2050 65940489 -0.52 -346317   49.7 1.53 129 68.9 45409734 0.68 9735033990 29

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Thái Lan

Mật độ dân số của Thái Lan là 141 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Thái Lan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Thái Lan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Thái Lan là 510.844 km2.

Cơ cấu tuổi của Thái Lan

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Thái Lan có phân bố các độ tuổi như sau:

19,9% 70,9% 9,2%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 13.571.235 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (6.945.569 nam / 6.624.983 nữ)
 • 48.482.953 người từ 15 đến 64 tuổi (23.983.777 nam / 24.499.175 nữ)
 • 6.300.979 người trên 64 tuổi (2.846.309 nam / 3.454.670 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Thái Lan năm 2022 là 44,3%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Thái Lan là 22,8%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Thái Lan là 21,5%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Thái Lan là 79,9 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 84,1 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 52.954.149 người hoặc 96,66% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Thái Lan có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 1.829.783 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Thái Lan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.