Dân số El Salvador

6.393.477

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của El Salvador6.393.477 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số El Salvador hiện chiếm 0,08% dân số thế giới.
 • El Salvador đang đứng thứ 112 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của El Salvador là 309 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất20.723 km2.
 • 75,32% dân số sống ở thành thị (4.959.044 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở El Salvador là 27,6 tuổi.

Dân số El Salvador (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của El Salvador dự kiến sẽ tăng 31.346 người và đạt 6.411.682 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 54.035 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -22.689 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến El Salvador để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của El Salvador vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 272 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 124 người chết trung bình mỗi ngày
 • -62 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số El Salvador sẽ tăng trung bình 86 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu El Salvador 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số El Salvador ước tính là 6.380.896 người, tăng 28.551 người so với dân số 6.348.989 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 55.160 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -26.609 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,878 (878 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở El Salvador trong năm 2023:

 • 99.670 trẻ được sinh ra
 • 44.510 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 55.160 người
 • Di cư: -26.609 người
 • 2.983.188 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 3.397.708 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số El Salvador 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số El Salvador 1951 - 2020

Bảng dân số El Salvador 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 6486205 0.51 32652 -40539 27.6 2.05 313 73.4 4758508 0.08 7794798739 112
2019 6453553 0.51 32807 -40539 26.0 2.15 311 72.7 4688788 0.08 7713468100 111
2018 6420746 0.51 32620 -40539 26.0 2.15 310 71.9 4617807 0.08 7631091040 111
2017 6388126 0.50 31983 -40539 26.0 2.15 308 71.2 4545804 0.08 7547858925 110
2016 6356143 0.49 31019 -40539 26.0 2.15 307 70.4 4473087 0.09 7464022049 110
2015 6325124 0.45 28250 -48083 25.7 2.17 305 69.6 4399797 0.09 7379797139 110
2010 6183875 0.43 26350 -57134 24.2 2.40 298 65.2 4034898 0.09 6956823603 109
2005 6052123 0.55 32837 -62557 23.0 2.72 292 61.4 3716729 0.09 6541907027 102
2000 5887936 0.90 51867-65371 22.0 3.34 284 58.7 3456741 0.10 6143493823 101
1995 5628600 1.33 71704 -53030 20.9 3.78 272 53.8 3029314 0.10 5744212979 99
1990 5270079 1.32 66654 -51337 19.6 4.17 254 49.1 2589320 0.10 5327231061 100
1985 4936807 1.46 69135 -46350 18.6 4.75 238 46.6 2298304 0.10 4870921740 99
1980 4591134 2.02 87288 -32846 17.9 5.44 222 44.0 2020033 0.10 4458003514 99
1975 4154692 2.49 96325 -18195 17.4 5.95 201 41.5 1723324 0.10 4079480606 98
1970 3673068 2.79 94351 -8861 17.1 6.36 177 39.4 1446857 0.10 3700437046 100
1965 3201313 2.96 86998 -4806 17.1 6.67 155 38.9 1244965 0.10 3339583597 107
1960 2766324 2.60 66689 -8776 17.6 6.60 134 38.3 1059695 0.09 3034949748 106
1955 2432880 2.03 46596 -12430 18.1 6.36 117 37.4 909227 0.09 2773019936 107

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số El Salvador

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 6486205 0.50 32216 -40539 27.6 2.05 313 73.4 4758508 0.08 7794798739 112
2025 6642932 0.48 31345 -34065 29.5 2.05 321 76.6 5085472 0.08 8184437460 111
2030 6778586 0.41 27131 -28314 31.7 2.05 327 79.2 5370962 0.08 8548487400 111
2035 6868810 0.26 18045 -27102 33.8 2.05 332 81.4 5594549 0.08 8887524213 113
2040 6931498 0.18 12538 -23251 35.7 2.05 335 83.2 5769688 0.08 9198847240 116
2045 6953452 0.06 4391 -23250 37.5 2.05 336 84.8 5894454 0.07 9481803274 116
2050 6936786 -0.05 -3333   39.3 2.05 335 86.3 5983999 0.07 9735033990 116

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số El Salvador

Mật độ dân số của El Salvador là 309 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của El Salvador chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của El Salvador. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của El Salvador là 20.723 km2.

Cơ cấu tuổi của El Salvador

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, El Salvador có phân bố các độ tuổi như sau:

30,6% 63,0% 6,4%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.884.319 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (966.524 nam / 917.733 nữ)
 • 3.874.217 người từ 15 đến 64 tuổi (1.826.114 nam / 2.048.103 nữ)
 • 394.140 người trên 64 tuổi (175.659 nam / 218.420 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở El Salvador năm 2022 là 53,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở El Salvador là 39,7%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở El Salvador là 14,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở El Salvador là 73,4 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 68,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 77,6 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 3.774.508 người hoặc 88,43% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở El Salvador có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 493.849 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số El Salvador (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.