Dân số Mexico

129.340.241

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Mexico129.340.241 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Mexico hiện chiếm 1,59% dân số thế giới.
 • Mexico đang đứng thứ 10 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Mexico là 67 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.943.082 km2.
 • 81,58% dân số sống ở thành thị (112.846.229 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Mexico là 30,2 tuổi.

Dân số Mexico (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Mexico dự kiến sẽ tăng 932.900 người và đạt 129.849.919 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 973.776 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -40.876 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Mexico để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Mexico vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 5.066 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 2.398 người chết trung bình mỗi ngày
 • -112 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Mexico sẽ tăng trung bình 2.556 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Mexico 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Mexico ước tính là 128.927.016 người, tăng 951.442 người so với dân số 127.984.117 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 993.146 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -41.704 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,958 (958 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Mexico trong năm 2023:

 • 1.857.407 trẻ được sinh ra
 • 864.261 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 993.146 người
 • Di cư: -41.704 người
 • 63.080.736 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 65.846.280 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Mexico 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Mexico 1951 - 2020

Bảng dân số Mexico 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 128932753 1.06 1357224 -60000 29.2 2.14 66 83.8 108074410 1.65 7794798739 10
2019 127575529 1.10 1384741 -60000 28.0 2.26 66 83.4 106450227 1.65 7713468100 10
2018 126190788 1.13 1413464 -60000 28.0 2.26 65 83.1 104811498 1.65 7631091040 11
2017 124777324 1.17 1443948 -60000 28.0 2.26 64 82.7 103158751 1.65 7547858925 11
2016 123333376 1.21 1475118 -60000 28.0 2.26 63 82.3 101492232 1.65 7464022049 11
2015 121858258 1.33 1553059 -84495 27.7 2.29 63 81.9 99812701 1.65 7379797139 11
2010 114092963 1.48 1617552 -112481 26.2 2.40 59 80.0 91292115 1.64 6956823603 11
2005 106005203 1.40 1421072 -441223 24.7 2.61 55 78.1 82773323 1.62 6541907027 11
2000 98899845 1.53 1447312-459294 22.9 2.85 51 76.9 76007411 1.61 6143493823 11
1995 91663285 1.78 1544031 -403707 21.3 3.23 47 75.3 68998980 1.60 5744212979 11
1990 83943132 2.01 1591929 -367107 19.7 3.75 43 72.6 60961783 1.58 5327231061 11
1985 75983485 2.32 1644423 -254640 18.5 4.37 39 70.2 53340061 1.56 4870921740 12
1980 67761372 2.60 1630684 -250763 17.4 5.33 35 67.9 46013540 1.52 4458003514 12
1975 59607953 2.97 1622878 -184076 16.9 6.32 31 64.1 38203008 1.46 4079480606 12
1970 51493565 3.14 1473942 -123217 16.7 6.75 26 59.6 30708514 1.39 3700437046 14
1965 44123853 3.16 1270399 -81817 16.8 6.75 23 55.6 24512097 1.32 3339583597 16
1960 37771859 3.15 1084253 -57497 17.2 6.78 19 51.3 19374402 1.24 3034949748 16
1955 32350596 2.97 881185 -46382 17.8 6.75 17 47.0 15220256 1.17 2773019936 16

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Mexico

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 128932753 1.14 1414899 -60000 29.2 2.14 66 83.8 108074410 1.65 7794798739 10
2025 135284067 0.97 1270263 -55000 30.9 2.14 70 85.7 115925945 1.65 8184437460 10
2030 140875762 0.81 1118339 -50000 32.6 2.14 72 87.5 123197865 1.65 8548487400 11
2035 145755093 0.68 975866 -50000 34.3 2.14 75 89.0 129794502 1.64 8887524213 10
2040 149759039 0.54 800789 -50000 36.1 2.14 77 90.6 135640826 1.63 9198847240 11
2045 152887034 0.41 625599 -50000 37.7 2.14 79 92.0 140697068 1.61 9481803274 11
2050 155150818 0.29 452757   39.3 2.14 80 93.4 144909934 1.59 9735033990 12

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Mexico

Mật độ dân số của Mexico là 67 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Mexico chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Mexico. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Mexico là 1.943.082 km2.

Cơ cấu tuổi của Mexico

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Mexico có phân bố các độ tuổi như sau:

28,2% 65,2% 6,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 36.614.589 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (18.695.680 nam / 17.918.909 nữ)
 • 84.553.960 người từ 15 đến 64 tuổi (40.870.622 nam / 43.683.338 nữ)
 • 8.509.472 người trên 64 tuổi (3.817.721 nam / 4.690.454 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Mexico năm 2022 là 49,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Mexico là 37,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Mexico là 12,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Mexico là 75,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,8 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 78,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 87.851.880 người hoặc 94,40% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Mexico có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 5.211.552 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Mexico (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.