Dân số Belize

416.869

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Belize416.869 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Belize hiện chiếm 0,01% dân số thế giới.
 • Belize đang đứng thứ 177 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Belize là 18 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất22.791 km2.
 • 46,66% dân số sống ở thành thị (196.317 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Belize là 26,4 tuổi.

Dân số Belize (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Belize dự kiến sẽ tăng 5.831 người và đạt 419.559 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 5.209 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 622 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Belize để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Belize vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 20 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 6 người chết trung bình mỗi ngày
 • 2 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Belize sẽ tăng trung bình 16 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Belize 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Belize ước tính là 413.752 người, tăng 5.553 người so với dân số 407.898 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 5.249 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 304 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,986 (986 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Belize trong năm 2023:

 • 7.236 trẻ được sinh ra
 • 1.987 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 5.249 người
 • Di cư: 304 người
 • 205.418 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 208.334 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Belize 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Belize 1951 - 2020

Bảng dân số Belize 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 397628 1.86 7275 1200 25.5 2.32 17 46.1 183182 0.01 7794798739 177
2019 390353 1.90 7282 1200 24.0 2.53 17 45.9 178983 0.01 7713468100 177
2018 383071 1.94 7302 1200 24.0 2.53 17 45.6 174871 0.01 7631091040 178
2017 375769 2.00 7369 1200 24.0 2.53 16 45.5 170857 0.00 7547858925 179
2016 368400 2.07 7467 1200 24.0 2.53 16 45.3 166945 0.00 7464022049 179
2015 360933 2.28 7694 1519 23.7 2.58 16 45.2 163139 0.00 7379797139 179
2010 322464 2.59 7733 1744 21.9 2.84 14 45.1 145456 0.00 6956823603 179
2005 283800 2.79 7297 1159 20.3 3.35 12 45.2 128360 0.00 6541907027 180
2000 247315 3.63 80702382 19.2 3.85 11 45.4 112275 0.00 6143493823 181
1995 206963 1.99 3882 -1802 18.4 4.35 9 46.4 96084 0.00 5744212979 182
1990 187552 2.61 4526 -1081 17.9 4.70 8 47.5 89021 0.00 5327231061 182
1985 164921 2.73 4153 -1066 17.2 5.40 7 48.4 79853 0.00 4870921740 182
1980 144155 1.58 2179 -2708 16.4 6.20 6 49.4 71175 0.00 4458003514 185
1975 133260 1.75 2216 -2133 16.0 6.25 6 50.2 66858 0.00 4079480606 182
1970 122182 2.86 3213 -591 16.3 6.35 5 51.0 62268 0.00 3700437046 180
1965 106119 2.88 2811 -484 16.5 6.45 5 52.5 55692 0.00 3339583597 180
1960 92064 2.88 2439 -549 17.8 6.55 4 54.0 49741 0.00 3034949748 179
1955 79870 2.99 2190 -591 18.6 6.65 4 54.7 43673 0.00 2773019936 180

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Belize

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 397628 1.96 7339 1200 25.5 2.32 17 46.1 183182 0.01 7794798739 177
2025 433715 1.75 7217 1102 27.4 2.32 19 47.4 205478 0.01 8184437460 176
2030 467633 1.52 6784 1000 29.2 2.32 21 49.1 229676 0.01 8548487400 175
2035 498555 1.29 6184 902 31.1 2.32 22 51.3 255936 0.01 8887524213 174
2040 526157 1.08 5520 800 32.9 2.32 23 53.9 283460 0.01 9198847240 174
2045 550344 0.90 4837 702 34.6 2.32 24 56.5 310924 0.01 9481803274 174
2050 571042 0.74 4140   36.2 2.32 25 59.2 338138 0.01 9735033990 174

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Belize

Mật độ dân số của Belize là 18 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Belize chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Belize. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Belize là 22.791 km2.

Cơ cấu tuổi của Belize

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Belize có phân bố các độ tuổi như sau:

36,8% 59,6% 3,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 136.784 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (69.777 nam / 67.007 nữ)
 • 221.485 người từ 15 đến 64 tuổi (112.063 nam / 109.422 nữ)
 • 13.144 người trên 64 tuổi (6.251 nam / 6.893 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Belize năm 2022 là 50,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Belize là 42,4%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Belize là 8,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Belize là 74,6 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 77,9 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 193.991 người hoặc 82,68% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Belize có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 40.638 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Belize (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.