Dân số Palau

18.051

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Palau18.051 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Palau hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Palau đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Palau là 39 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất460 km2.
 • 82,35% dân số sống ở thành thị (19.089 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Palau là 0,0 tuổi.

Dân số Palau (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Palau dự kiến sẽ giảm -7 người và đạt 18.045 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -7 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Palau để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Palau vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Palau sẽ giảm trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Palau 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Palau ước tính là 18.057 người, tăng 3 người so với dân số 18.058 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 3 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Palau trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 3 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 18.057 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Palau 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Palau 1951 - 2020

Bảng dân số Palau 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 18008 0.56 101 39 99.2 17869 0.00 7713468100 222
2018 17907 0.56 99 39 98 17556 0.00 7631091040 222
2017 17808 0.47 83 39 96.8 17245 0.00 7547858925 222
2016 17725 0.34 60 39 95.6 16939 0 7464022049 222
2015 17665 -0.33 -58 38 94.2 16638 0 7379797139 222
2010 17955 -1.92 -365 39 85.3 15315 0 6956823603 223
2005 19781 0.7 135 43 71.6 14163 0 6541907027 221
2000 19105 2.17 388 42 70.6 13487 0 6143493823 221
1995 17164 2.65 421 37 71.8 12324 0 5744212979 221
1990 15058 2.17 306 33 69.7 10500 0 5327231061 221
1985 13528 2.12 270 29 68.2 9228 0 4870921740 221
1980 12179 -1.15 -145 26 62.6 7626 0 4458003514 219
1975 12904 1.79 219 28 58.2 7507 0 4079480606217
1970 11811 1.43 162 26 58 6855 0 3700437046 217
1965 11003 2.4 246 24 41.5 4570 0 3339583597217
1960 9771 3.26 290 21 56.1 5479 0 3034949748 218
1955 8322 2.26 176 18 54.9 4570 0 2773019936 217

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Palau

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 18094 0.48 86 39 N.A. N.A. 0 7794798739 222
2025 18360 0.29 53 40 N.A. N.A. 0 8184437460222
2030 18476 0.13 23 40 N.A. N.A. 0 8548487400 222
2035 18468 -0.01 -2 40 N.A. N.A. 0 8887524213 222
2040 18324 -0.16 -29 40 N.A. N.A. 0 9198847240 222
2045 18065 -0.28 -52 39 N.A. N.A. 0 9481803274 222
2050 17718 -0.39 -69 39 N.A. N.A. 0 9735033990 222

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Palau

Mật độ dân số của Palau là 39 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Palau chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Palau. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Palau là 460 km2.

Cơ cấu tuổi của Palau

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Palau có phân bố các độ tuổi như sau:

21,5% 72,0% 6,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.600 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.373 nam / 2.228 nữ)
 • 15.361 người từ 15 đến 64 tuổi (8.511 nam / 6.850 nữ)
 • 1.387 người trên 64 tuổi (409 nam / 977 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 16.668 người hoặc 99,52% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Palau có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 80 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Palau (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.