Dân số Quần đảo Bắc Mariana

50.033

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Bắc Mariana50.033 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Bắc Mariana hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Bắc Mariana đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Bắc Mariana là 109 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất460 km2.
 • 92,08% dân số sống ở thành thị (51.346 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Bắc Mariana là 0,0 tuổi.

Dân số Quần đảo Bắc Mariana (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Bắc Mariana dự kiến sẽ tăng 229 người và đạt 50.140 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 229 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Bắc Mariana để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Bắc Mariana vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Bắc Mariana sẽ tăng trung bình 1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Bắc Mariana 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Bắc Mariana ước tính là 49.910 người, tăng 245 người so với dân số 49.682 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 245 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Bắc Mariana trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 245 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 49.910 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Bắc Mariana 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Bắc Mariana 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Bắc Mariana 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 57216 0.59 334 124 88.6 50665 0.00 7713468100 208
2018 56882 0.57 320 124 88.9 50568 0.00 7631091040 208
2017 56562 0.67 374 123 89.2 50473 0.00 7547858925 208
2016 56188 0.73 408 122 89.5 50315 0 7464022049 209
2015 55780 0.66 362 121 89.8 50078 0 7379797139 210
2010 53971 -0.93 -514 117 91.7 49498 0 6956823603 210
2005 56542 -0.32 -182 123 N.A. N.A. 0 6541907027 208
2000 57453 4.61 2317 125 N.A. N.A. 0 6143493823 207
1995 45870 0.05 24 100 N.A. N.A. 0 5744212979 209
1990 45752 9.76 3406 99 83.4 38170 0 5327231061 210
1985 28720 11.54 2417 62 89.5 25712 0 4870921740 213
1980 16633 2.19 342 36 88.3 14684 0 4458003514 216
1975 14924 2.81 386 32 81.6 12177 0 4079480606216
1970 12994 3.35 394 28 70.8 9197 0 3700437046 216
1965 11022 2.01 209 24 33.3 3671 0 3339583597218
1960 9979 4.56 399 22 51.5 5140 0 3034949748 217
1955 7985 2.67 197 17 46 3671 0 2773019936 218

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Bắc Mariana

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 57559 0.63 356 125 88.3 50808 0 7794798739 208
2025 59339 0.61 356 129 87.2 51735 0 8184437460208
2030 61060 0.57 344 133 86.2 52661 0 8548487400 207
2035 62355 0.42 259 136 85.1 53075 0 8887524213 207
2040 62898 0.17 109 137 83.7 52676 0 9198847240 207
2045 62662 -0.08 -47 136 82.1 51434 0 9481803274 207
2050 62032 -0.2 -126 135 80 49651 0 9735033990 207

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Bắc Mariana

Mật độ dân số của Quần đảo Bắc Mariana là 109 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Bắc Mariana chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Bắc Mariana. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Bắc Mariana là 460 km2.

Cơ cấu tuổi của Quần đảo Bắc Mariana

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Quần đảo Bắc Mariana có phân bố các độ tuổi như sau:

26,0% 70,4% 3,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 13.132 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (6.963 nam / 6.169 nữ)
 • 35.546 người từ 15 đến 64 tuổi (16.466 nam / 19.080 nữ)
 • 1.826 người trên 64 tuổi (867 nam / 960 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Bắc Mariana (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.