Dân số Nam Phi (khu vực)

69.784.236

23/03/2023

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Nam Phi (khu vực)69.784.236 người vào ngày 23/03/2023 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Nam Phi (khu vực) hiện chiếm 0,87% dân số thế giới.
  • Nam Phi (khu vực) hiện đang đứng thứ 5 ở khu vực Châu Phi về dân số.
  • Mật độ dân số của Nam Phi (khu vực) là 26 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 2.646.907 km2.
  • 64,70% dân số sống ở khu vực thành thị (43.688.187 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Nam Phi (khu vực) là 27 tuổi.

Dân số Nam Phi (khu vực) (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Nam Phi (khu vực) 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if(parseInt(value) >= 1000){ return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } } ] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Nam Phi (khu vực) qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } });

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Nam Phi (khu vực) 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Nam Phi (khu vực) - Danso.org' } } });

Bảng dân số Nam Phi (khu vực) 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
2020675036351.3187374012519926.12.612564.7436881870.977947987395
2019666298951.3589039912519926.12.612564.3428299100.97713468100
2018657394961.4090568812519926.12.612563.8419700760.976310910405
2017648338081.4491916412519926.12.612463.4411065320.975478589255
2016639146441.4892959212519926.12.612463402360600.974640220495
2015629850521.5392033814400025.82.642462.5393580000.973797971395
2010583833611.3374773415340024.52.712260350331330.969568236035
2005546446921.2164016812120023.32.722157.7315258480.965419070275
2000514438521.6781712311840022.13.001954.7281558770.961434938235
1995473582362.41106238016580020.83.631852.2247068510.957442129795
1990420463372.5974904-1510019.44.491649.7209124500.953272310615
1985371718152.769462682440019.15.021447.3175757100.848709217405
1980324404772.59779092600019.05.191246.5150798620.844580035145
1975285450182.717139763770019.05.601146131196130.840794806065
1970249751392.616034992950018.95.86945.2112799970.737004370465
1965219576442.5509413940019.26.03831.769502440.733395835975
1960194105802.32420616-990019.76.07742.883057360.730349497485
1955173074992.19354893-520020.36.06740.269502440.727730199365

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nam Phi (khu vực)

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
2020675036351.490371712520027.02.502564.7436881870.977947987395
2025715959101.188184559790028.12.502766.9478999660.981844374605
2030753642911.037536768420029.02.502868.9519094430.985484874005
2035788655350.917002497430029.82.513070.7557578610.988875242135
2040820548860.86378705840031.02.513172.4594316960.991988472405
2045849103970.695711025750032.12.513274.1629361210.994818032745
2050873785670.574936345800033.32.523375.8662314990.997350339905

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nam Phi (khu vực) (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.