Dân số Melanesia

12.780.547

29/02/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Melanesia12.780.547 người vào ngày 29/02/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Melanesia hiện chiếm 0,16% dân số thế giới.
  • Melanesia hiện đang đứng thứ 2 ở khu vực Châu Đại Dương về dân số.
  • Mật độ dân số của Melanesia là 24 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 530.026 km2.
  • 19,20% dân số sống ở khu vực thành thị (2.137.864 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Melanesia là 23 tuổi.

Dân số Melanesia (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Melanesia 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if(parseInt(value) >= 1000){ return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } } ] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Melanesia qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } });

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Melanesia 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Melanesia - Danso.org' } } });

Bảng dân số Melanesia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
2020119593411.99233620250521.23.442317.921378640.278409528802
2015107715042.472471591490021.03.502017.719028790.274265975372
201095357112.782439423800020.23.761817.917060950.169856031052
200583160012.972263213610019.54.021618.315186460.165581761192
200071843953.142060423420018.94.27141913615430.161488989752
199561541863.041712932570018.24.501220.212435460.157432194542
199052977202.23110540-870017.74.831021.211211540.153161758622
198547450192.2399045-2790017.35.12920.19525340.148617306132
198042497932.2388613-2900016.85.41818.77958600.144440077062
197538067292.3683841-2670016.15.76717.36579800.140694372312
197033875262.3875072-2150016.06.026155073130.136953903362
196530121642.4769075-1950016.56.1565.51669760.133371119832
196026667912.868821-240017.16.1258.82342430.130192334342
195523226882.3150178-120017.56.0047.21669760.127460721412

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Melanesia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
2025130732381.8222779-430022.93.012518.524180450.281919884532
2030141614221.61217637-360024.12.842719.527572850.285461413272
2035152301831.47213752-360025.22.702920.831724700.288793974012
2040162647041.32206904-360026.42.573122.636768320.291882504922
2045172454571.18196151-360027.52.463324.642468840.294675435752
2050181617081.04183250-360028.72.363426.948778430.297094917612

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Melanesia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.