Giới thiệu

Danso.org được điều hành bởi một nhóm các nhà phát triển, các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên với mục đích cung cấp các số liệu thống kê về dân số trên thế giới bằng tiếng Việt. Các số liệu được thu thập theo một định dạng và theo các khoảng thời gian khác nhau trên thế giới. Chúng tôi không có liên kết chính trị, chính phủ, hoặc công ty.

Uy tín

Danso.org được rất nhiều người dùng, chuyên gia đánh giá là một trong những trang web tham khảo dữ liệu dân số miễn phí tốt nhất Việt Nam.

Chúng tôi tự tin các số liệu dân số trên Danso.org là nguồn chính xác “nhất” (gần với hiện tại nhất) mà bạn có thể tiếp cận hoàn toàn miễn phí. Số liệu dân số được chúng tôi cập nhật hằng ngày dựa trên thống kê và dự báo từ các tổ chức chính thức có uy tín nhất.

Các nguồn của chúng tôi bao gồm Tổ chức Dân số Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới.